Forslag til detaljregulering av Lohavn felt D2 til skole og flerbrukshall

- 6. juli 2021

Plan- og bygningsetaten vedtok 23.06.2021 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og sende det på høring. Dere har nå mulighet til å... more

Opprydding av sykler og diverse i sykkelrommene starter i dag 21.juni

- 21. juni 2021

Styret viser til tidligere utsendt informasjon om rydding av sykkelrom, i eget skriv, i Nyhetsbrev, samt på oppslagstavler. I løpet av uke 25 ser... more

Nyhetsbrev – sommer 2021

- 13. juni 2021

Diverse informasjon Vask av garasjeanlegg – øvre og nedre planDet vil utføres vask av garasjeanlegget i øvre og nedre plan. Eiere av p-plasser... more

MILJØ

DU SKAL TRIVES DER DU BOR

Vi er opptatt av miljøet rundt deg og dine. Her er noen av fasilitetene Sørenga 2 Sameie har å tilby.