NYHETER

Årsmøte 2021 i Sørenga 2 sameie

Av - Ukategorisert

Forhåndsvarsel om årsmøte i Sørenga 2 sameie

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt  onsdag 24. mars 2021 kl. 18.00.

Grunnet Koronasituasjonen og usikkerheter rundt restriksjoner for årsmøte blir høgst sannsynlig årsmøtet avholdt digitalt via Min sidewww.Usbl.no. Vedlagt er skriv fra Usbl hvordan skaffe seg innlogging på Min side for dere som ikke opprettet dette. Styret oppfordrer alle seksjonseiere gjøre seg kjent med Min side. Mer info om bruken av Min side finner dere også her: https://www.usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Innmelding av saker

Frist for innmelding av saker er 17.feb 2021, for enkel håndtering av saker så kan disse registreres direkte på Min side av hver enkelte. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Det er også mulig for å melde inn saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Styret@sorenga2.no innen fristen.

Valg av styremedlemmer

I år er det 2st styremedlemmer som skal velges på årsmøtet. Aktuelle kandidater må utnevnes i forkant av møtet så styret oppfordrer derfor alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å melde interesse i forkant til og være med på valget.

Kandidater må gjerne ta kontakt med styret v/ Styret@sorenga2.no i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.