NYHETER

image

Årsmøte 2021 Sørenga 2 sameie – Utsettelse

Av - Ukategorisert

Som forhåndsvarslet tidligere var årsmøtet for sameiet planlagt onsdag 24.mars kl. 18.00.

Styret har over lang tid vært i dialog med USBL/NBBL for å få klarhet i muligheter for å gjennomføre årsmøte. Usbl har forberedt i portalen for å gjennomføre et digitalt møte via «Min side» men per dags dato er ikke gjennomføring av digitalt årsmøte lovlig, se informasjon fra Usbl.

«Regjeringen vil åpne for digitale møter i borettslag og sameier. Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk. Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt. Kommunal og forvaltningskomitéen behandler nå saken. Deretter skal lovforslaget godkjennes av Stortinget. Det er vanskelig å estimere når loven vil være på plass, men vi tror at det kan bli ikrafttredelse fra midten av april. »

Siden det per i dag ikke blitt gitt en dato fra USBL om når nødvendig lovendring er på plass så ser styret seg nødt til å skyve på årsmøtet for å sikre at digitalt møte er gyldig.

Usbl’s løsning innebærer ikke et nettmøte, men at styret i samarbeid med Usbl tilgjengeliggjør møtesakene i et avtalt tidsrom, slik at eierne innenfor dette tidsrommet når som helst kan lese saksinnholdet og avgi sin stemme. Foreløpig periode for digitalt møte er satt til 26 april -2.mai.

Anbefaling fra Usbl /Nbbl er at digitalt møte bare legger fram ordinære årsmøtesaker som;

  • årsregnskap
  • årsmelding
  • styrehonorar
  • valg

Løsningen er ikke tilrettelagt for diskusjoner, derfor bør større saker utsettes til det er mulig å gjennomføre møter med fysisk oppmøte og at disse blir del av ekstraordinært sameiermøte. Innmeldte saker som blitt fremmet til årsmøtet blir allikevel sendt ut til informasjon om det blir slik at disse ikke blir del av et ordinært møte.

Innkalling til ordinært årsmøte blir sendt ut per e-post til samtlige seksjonseiere seinest 8 dager innen møteperiodens start. 

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen

Styret