Forfattere: bjornwahl

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, juli 2016

Av - Ukategorisert

Arbeid med skråfasader i bygg A og B
Gjenoppbyggingen av skråfasaden i bygg A og B er i mål, og det er blitt avholdt sluttbefaring der styret deltok sammen med teknisk ekspert fra OPAK. OPAK vil utarbeide en rapport som oversendes styret etter ferien. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort og organiseringen fra entreprenør. Så fort ferien er over, vil grøntarealene mellom bygg A og B og mellom A og D oppgraderes med nytt gress og noe ny beplantning. Estimert tidspunkt er i midten av august.

Bruk av heiser
Det har vært noen driftsproblemer med enkelte av heisene i sameiet den siste tiden. Dersom du oppdager stans eller andre problemer, må dette meldes inn til styret og vaktmester umiddelbart. Styret vil vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.

Ved flytting o.l. vil det kunne være behov for å sette døren i åpen stilling. Bruksanvisning for dette vil henges opp i alle heisene, samt på oppslagstavlene. Styret ber om at alle setter seg inn i disse retningslinjene. Heisdøren skal ikke blokkeres med esker eller likn. for å holdes åpen, dette vil medføre driftsproblemer og i mange tilfeller kunne føre til heisstans.

Gårdsrommet vårt
Vi har et grønt og frodig gårdsrom. Arbeidet med skråfasadene har dessverre opptatt mye plass den siste tiden, men nå er dette ryddet bort. Styret har kjøpt inn fire store pottene som nylig er blitt plassert ut og beplantet med sommerblomster. Tanker er at disse skal skape noen fargerike blikkfang og være et hyggelig tilskudd til det flotte gårdsrommet. Styret vil samtidig minne om at alle beboere har ansvar for å holde gårdsrommet ryddig og rent.

Lysstrengene i oppgangene
Det har i lang tid vært problemer med lysstrengene i oppgangene, og styret har arbeidet med å finne en god løsning. Per i dag er mange lyspærer som ikke lyser, og det er ikke slik vi ønsker å ha det i våre fellesarealer. Pga lang leveringstid og ferieavvikling kom ikke dette på plass i juni, men i løpet av august vil det monteres nye lysholdere og LED-pærer. Styret håper at dette løser problemene som vi har hatt.

Melding av feil og mangler
Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler, meldes dette ifra til styret og vaktmester på følgende e-post adresser: styret@sorenga2sameie.no / vegard.moen@usbl.no. Styret og vaktmester vil vurdere om en av sameiets serviceleverandører må tilkalles.

Ha en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, 11. mai 2016

Av - Ukategorisert

Protokoll fra sameiermøte 2016
Ordinært sameiermøte ble avholdt torsdag 14. april i lokalene til Lemeo Sushi. Protokoll fra møtet er sendt per post til alle seksjonseiere.

Nytt styre i sameiet
På sameiermøtet ble Else Marie Bøthun valgt som ny styreleder i sameiet. Samtidig ble David Andersen-Eikeri valgt som nytt styremedlem for to år. Jan Gunnar Fjeldberg og Thomas Bakke tok gjenvalg for to nye år, mens Beathe Lind ikke var på valg.

Sameiermøte Sørenga Nord Garasjesameie
Onsdag 25. mai vil det avholdes sameiermøte i Sørenga Nord Garasjesameie i lokalene til Sørenga Utvikling. Innkalling vil sendes ut fra forretningsfører i forkant.

Avregning fjernvarme og vannforbruk 2015
Avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2015 er ferdig fra Ista, og forretningsfører har sendt ut avregningene til alle seksjonseiere. Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål.

Gjenoppbygging av skråfasaden i bygg A og B
Arbeidet med å gjenoppbygge skråfasaden i bygg A og B er i gang. Arbeidet er væravhengig, og estimert ferdigstillelse er i starten av juli. Seksjonseiere som er direkte berørt, har mottatt egen informasjon fra Ing. Gunnar M. Backe, som er ansvarlig for arbeidet. Det henvises for øvrig til ytterligere informasjon på oppslagstavlene i oppgangene.

Gårdsrommet vårt
Anleggsarbeidet som for tiden pågår i gårdsrommet, legger beslag på store deler av området. Styret ber om forståelse for at arbeidet med skråfasadene må prioriteres. Når arbeidet er avsluttet, vil det måtte gjøres oppgraderinger av grøntområdene i de berørte områdene. Det vil mest sannsynlig bli gjort i august. For øvrig vil det i løpet av mai plantes nytt tuntre, og det vil gjøres utbedringer i form av nyplanting i bedene. Utbedring av gressplenene vil måtte vente til anleggsarbeidet er sluttført.

Bilder i oppgangene
Styret har funnet frem noen historiske bilder fra nærområdet (Bjørvika/Sørenga). I løpet av mai vil et bilde bli montert i 1. etasje i hvert av de fire byggene våre, og vi håper at dette vil bli et hyggelig tilskudd til inngangspartiene.

Åpning av Friluftshuset 21. og 22. mai
Friluftshuset Sørenga er DNT Oslo og Omegns storsatsning på ungt og bynært friluftsliv. Friluftshuset ligger rett ved sjøbadet. Ta gjerne turen innom i løpet av åpningshelgen 21. og 22. mai. Se nettsiden til DNT Oslo for mer informasjon.

Vedlikehold terrasser og balkonger
Styret minner nok en gang om viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2016

Av - Ukategorisert

Sameiermøte 2016
Vi minner om at ordinært sameiermøte vil avholdes torsdag 14. april kl. 19.00 i lokalene til Lemeo sushi, Sørengkaia 101. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap, årsberetning o.l. er sendt ut fra forretningsfører.

Våren er her – tid for opprydding
Sameiene 1 til 5 (ikke 6) har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc. direkte i containerne. Disse vil bli satt ut den første uken i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at evt. stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet, og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

Neste utplassering av containere blir fredag 29. april – fredag 6. mai. Det settes ut containere mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4 og ved trinn 5. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Det settes ut nye containere etter hvert, mens siste fjernes på fredag 6. mai. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

Med vennlig hilsen
Styret v/ Marit, Beathe, Jan Gunnar, Thomas og Kjetil

Sameiermøte 2016

Av - Ukategorisert

Sameiermøte 2016 – Hold av 14.4 kl. 19.00

Ordinært sameiermøte vil avholdes torsdag 14. april kl. 19.00 i lokalene til Lemeo sushi, Sørengkaia 101. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap, årsberetning o.l. vil forretningsfører sende ut i forkant av møtet.

Saker til behandling på sameiermøtet

Saker som sameierne ønsker å behandle på sameiermøtet, må sendes styret per e-post senest mandag 7. mars. Forslaget må inneholde utkast til innstilling som sameiermøtet skal ta stilling til.

Med vennlig hilsen

Styret
v/ Marit, Beathe, Jan Gunnar, Thomas og Kjetil