Forfattere: bjornwahl

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, desember 2020

Av - Ukategorisert

Rens av tepper og behandling av trapper

Mandag 7. desember vil det utføres periodisk renhold av sameiets oppganger. Dette inkluderer blant annet rens av tepper og behandling av trapper. Det kan derfor bli behov for at enkelte arealer stenges i kortere perioder i forbindelse med tørking. Inngangene i underetasje 1 og 2 kan brukes i denne perioden.

Styret minner om:

 • Alle seksjonseiere bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger o.l. er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises ellers til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1.
 • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no .

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere i sameiet en riktig fin førjulstid!


Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, oktober 2020

Av - Ukategorisert

Sanering av skjeggkre i fellesarealer

Styret iverksatte for en tid tilbake en kartlegging av skjeggkre i fellesarealene etter anbefaling fra Anticimex. En konklusjon på dette arbeidet har vært at det skal gjennomføres sanering ved at det legges ut åte med en mild gift. Etter anbefaling av Anticimex legges det ut åte i alle bodområdene – dette mener de er hovedproblem-områdene der skjeggkreene hovedsakelig sprer seg. Første omgang med saneringen blir utført 2. november og behandlingen vil bli gjentatt etter 6 mnd. 

Iht. Anticimex vil åten som i dag benyttes ikke bare ta knekken på individene som spiser åten i fellesområdene, men vil også påvirke populasjonen som helhet ved at individene som spiser åten gradvis dør i løpet av noen dager og selv blir til nytt åte andre gjemmesteder i bygningsmassen.

Styret vil også fremover sørge for at blir satt ut feller for kontinuerlig å kunne overvåke mengden av skjeggkre i fellesarealene i sameiet

Videre viser styret til hjemmesiden https://sorenga2.no/skadedyr/ og oppfordrer alle til:

 • Kaste pappemballasje.
 • Holde det ryddig og rent i egen bod og lagre eiendelene i plastkasser og ikke i pappkasser.
 • Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten.
 • Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende.
 • Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.

Dersom man oppdager skjeggkre i egen leilighet bør man ta kontakt med Anticimex og bestille sanering til seg selv og egen leilighet (se https://sorenga2.no/skadedyr/). For en 70-80 kvm stor leilighet koster dette ca. 3500,- pr. omgang med behandling. Det anbefales 2 behandlinger med 5-6 måneders mellomrom. Denne type behandling har vist seg svært effektiv, og er noe flere i sameiet har veldig gode erfaringer med.

Med vennlig hilsen,
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er åpnet

Av - Ukategorisert

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er i gang. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» på usbl.no.

For å delta må du først opprette bruker på “Min side”. Dersom du ikke har opprettet bruker, gjør du det ved å klikke på linken “Min side” og deretter “Registrer bruker”. Du må oppgi e-post eller mobil og det må være tilsvarende det som er registrert hos Usbl.

Ved problemer, kontakt kundesenteret på telefon 22 98 38 00. Det digitale årsmøter er tilgjengelig fram til 26. april kl. 18.00.

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2020

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra fredag 17. april
Fra fredag 17. april vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Det blir muligheter for å kaste avfall frem til mandag 20. april. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Årsmøte 2020 – forretningsfører tilrettelegger for digital gjennomføring
I lys av situasjonen med koronavirus er Usbl i ferd med å tilrettelegge for digital avholdelse av årsmøte 2020. Forretningsfører anbefaler at ordinære årsmøtesaker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg gjennomføres via digitalt årsmøte. Resterende saker utsettes til ekstraordinært årsmøte senere i 2020 eller ordinært årsmøte neste år.

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor seksjonseierne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» (Usbl), hvor hver seksjonseier gjør sin avstemming på sakene som ligger der i løpet av et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 7 dager. Dette kan sammenlignes med å logge seg inn på Altinn og levere skattemeldingen, hvor hver person er identifisert og unik.

Styret er positiv til å gjennomføre digitalt årsmøte, og vi planlegger å få dette gjennomført i tidsrommet 20.-27. april. Usbl trenger kontaktinformasjon (e-post eller mobiltelefonnummer) til alle seksjonseierne for å kunne tilrettelegge for avstemming på «Min side». Dersom du ikke har registrert kontaktinformasjon eller ønsker å oppdatere informasjonen, må det innen onsdag 15. april sendes mail til styret (styret@sorenga2.no). Følgende informasjon må oppgis: Navn (fornavn og etternavn) på seksjonseier, seksjonsnummer, leilighetens adresse (Sørengkaia XX), samt e-post og/eller mobilnummer. Styret vil sende ut en veiledning for registrering på «Min side» etter påske.

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Utsettelse av årsmøte og ekstra renhold, mars 2020

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2020 – utsettelse
Årsmøte for sameiet var planlagt torsdag 19. mars kl. 18.00 i lokalene til forretningsfører Usbl. I lys av utviklingen rundt koronasmitte har Usbl bestemt at ingen kundeansvarlige skal delta på årsmøter de neste 14 dagene. Det skal heller ikke avholdes årsmøter i Usbl sine lokaler. Årsmøtet til sameiet vil derfor utsettes, og styret vil komme tilbake med nytt tidspunkt for avholdelse.

Ekstra renhold
Med virkning fra mandag 16. mars vil det innføres daglig renhold av flater som det vanligvis tas på, som rekkverk, heisknapper og dørhåndtak, i sameiet. Dette for å begrense smitte av koronavirus.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, januar 2020

Av - Ukategorisert

Velkommen til årsmøte 2020
Årsmøte for sameiet vil avholdes torsdag 19. mars kl. 18.00 i lokalene til forretningsfører Usbl i Oslo sentrum (Arbeidersamfunnets plass 1). Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap o.l. vil sendes ut av forretningsfører i forkant av møtet.

Saker til behandling på årsmøtet
Saker som sameierne ønsker å behandle på årsmøtet, må sendes styret per e-post senest mandag 17. februar. Forslaget må inneholde utkast til innstilling som årsmøtet skal ta stilling til.

Valg av styreleder og styremedlemmer
Det er flere styreverv som er på valg på årsmøtet. Styret oppfordrer alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å møte opp på årsmøtet og være med på valget. Valgkomitéen kan kontaktes på e-post   (a-fa@altiboxmail.no/sissel@pluss-ok.no). Kandidater må gjerne ta kontakt med styret i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, november 2019

Av - Ukategorisert

Rens av tepper og behandling av trapper

Onsdag 27. november vil det utføres periodisk renhold av sameiets oppganger. Dette inkluderer blant annet rens av tepper og behandling av trapper. Det kan derfor bli behov for at enkelte arealer stenges i kortere perioder i forbindelse med tørking. Inngangene i underetasje 1 og 2 vil ikke bli påvirket og kan brukes i hele perioden.

Felleskostnader og akonto innbetalinger 2020 – boligseksjoner

I styrets forslag til budsjett for 2020 er det lagt opp til at ordinære felleskostnadene holdes på uendret nivå. Det samme gjelder akonto innbetalinger for fjernvarme og vannforbruk.

Husk at du som seksjonseier/beboer kan følge ditt forbruk av fjernvarme og vann gjennom de målerne som sitter montert i det tekniske skapet i leiligheten.

Styret minner om:

 • Alle seksjonseiere bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger o.l. er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises for øvrig til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere i sameiet en riktig fin førjulstid!

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie

image

VARSEL – UTKOBLING AV STRØM MANDAG 14. OKTOBER KL. 09-10

Av - Ukategorisert

Mandag 14. oktober kl. 09.00-10.00 vil strømmen i sameiet kobles ut i forbindelse med oppgradering av det elektriske anlegget. Dette vil påvirke hele sameiet – alle leiligheter, næringsseksjoner og garasje. Merk følgende:

 • Utgangsdører: Dørene låses opp som vanlig med brikken, men døren må åpnes manuelt når man skal inn. Går man ut, åpner man døren manuelt, dvs. tar i dørhåndtaket og dytter døren ut.
 • Heisene vil ikke fungere.
 • Pumper knyttet til avløpskummer vil stoppe. Det er noe kapasitet i kummene så dette bør gå bra, men alle oppfordres til ikke å bruke vann/toalett i tidsrommet. Kaldtvann vil fungere som normalt.
 • Alle porter i garasjeanlegget settes i åpen stilling.
 • Husk også at tv og internett ikke vil fungere i tidsrommet.
 • Nødlysene i oppgangene vil fungere. Det kan være fornuftig å ta med seg en lommelykt dersom man skal i garasjen, i bodområder ol.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

Vannet tilbake på Sørenga!

Av - Ukategorisert

Oppdatering kl.14:
VANNET ER TILBAKE!

Oppdatering kl.13:
Problemet med manglende vann gjelder byggetrinn 1, 2, 3 og 4 på Sørenga.
Styret holder løpende kontakt med vaktmester. Kommunen har gitt tilbakemelding om at det ikke er feil hos dem. Det jobbes fortsatt med feilsøking på Sørenga, men feilen er ennå ikke funnet.


Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, august 2019

Av - Ukategorisert

Malearbeidet avsluttet
Vedlikehold av trepaneler på sameiets fasader, inkludert loggiaer og verandaer, ble fullført i juni. Styret er godt fornøyd med malearbeidet som er gjort.

Ny renholdsleverandør
Styret har inngått avtale med Melisa Renholdsservice AS om vask av fellesarealer. Avtalen trådte i kraft fra 1. august. Inngåelse av avtale knyttet til leie av matter er i gang og vil ferdigstilles i løpet av kort tid. Styret ønsker den nye leverandøren velkommen og håper dette vil medføre at sameiets fellesarealer holder en god standard til enhver tid.

Rens av ventilasjonsanlegget
Det pågår for tiden en fullstendig rens og vask av ventilasjonsanlegget i sameiet.

Utbedring og forsterkning av det elektriske anlegget
Den planlagte utbedringen og forsterkningen av infrastrukturen (strømtilførsel, sikringsskap o.l) knyttet til det elektriske anlegget er i gang. Det er elektrikerfirmaet Lysmester’n AS som utfører arbeidet. Oppgraderingen gjøres for å etterkomme lovbestemte krav og for å sikre sameiet økt fleksibilitet og mulighet for fremtidige utvidelser, særlig knyttet til lading av elbiler.

Lys i oppgangene
Styret har tidligere reklamert på lysarmaturene i oppgangene til utbygger Sørenga Utvikling. Etter en lang prosess har styret kommet til enighet med utbygger, og i uke 35 vil arbeidet med å skifte ut all lysarmatur (inkludert ledelys) starte. Sørenga Utvikling vil dekke noe av kostnadene, mens sameiet dekker resten fra oppsparte midler. Styret ser frem til å komme i mål med dette arbeidet da det beklageligvis har vært dårlig belysning i flere etasjer over en lengre periode.

Vi minner om…

 • Sneiper og annen søppel skal ikke kastes fra loggiaer og balkonger og ned i gårdsrommet/naboens uteplass.
 • Viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær derfor varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.
 • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie