Forfattere: Danne Petersson

image

Varsel om årsmøte Sørenga 2 Sameie 2023

Av - Ukategorisert

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt Onsdag 12.april 2023 kl.18.00 i Bystua hos Friluftshuset (DNT), Sørengkaia 124.

Innmelding av saker

Frist for innmelding av saker er 28.feb 2023.

For enkel håndtering kan hver enkelte sameiere melde inn saker direkte på Min side på https://www.usbl.no/ .

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
 • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte saken sammen med den som fremmet sak om den heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte utenom årsmøte.

Det er mulighet å melde inn saker skriftlig og signert til styret v/ Styret@sorenga2.no innen fristen 28.feb.

Valg av styremedlemmer

I 2023 skal 2 styremedlemmer, i tillegg til varamedlemmer, velges på årsmøtet. 

Sameiet har ikke oppnevnt valgkomite som aktivt jobber for å finne kandidater til styret. Styret oppfordrer derfor seksjonseiere, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet, til å melde sin interesse så snart som mulig til styret v/ Styret@sorenga2.no.  Aktuelle kandidater bør utnevnes i forkant av årsmøtet.

Kandidater må gjerne ta kontakt med styret v/ Styret@sorenga2.no i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut til sameiere per epost mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret

image

Viktig informasjon for vedlikehold spyling og rens av ventilasjon!

Av - Ukategorisert

Torsdag 25. August 2022, fra 07.30 – 14.30, skal avløpsrørene og ventilasjonskanalene renses i Sørengkaia 61-65, 67

Fredag 26. August 2022, fra 07.30 – 14.30, skal avløpsrørene og ventilasjonskanalene renses i Sørengkaia 73, 75-79

Vedlikeholds spyling er svært viktig for å hindre forstoppelse i avløp som er et gjentagende problem på hele Sørenga. Rensing av avtrekkskanaler med tilhørende ventiler i samtlige boenheter er viktig for å redusere brannfaren og for å få et bedre inneklima samt å øke effekten i kanalene.

Det er svært viktig at ALLE leilighetene er tilgjengelig dagene dette gjennomføres.

Samtlige leiligheter får 2 separate besøk denne dagen, først for spyling avløp og deretter rensing av ventilasjon.

Ta kontakt med styret styret@sorenga2.no om ønske å levere nøkler for adgang, da representant fra styret er tilgjengelig under arbeidet.

Beboere som ikke gir tilgang til leiligheten, kan bli pålagt å betale merkostnad for Sameiet, hvis vi må komme tilbake flere ganger enn planlagt for gjennomføring av dette viktige vedlikeholdet.

Viktig informasjon for vedlikeholds spyling:

 • Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
 • Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området. Informere Styret om dette.
 • Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
 • Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv, om det ikke er mulig å flyttes på, så la det stå.
 • Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje.

Viktig informasjon for rens av ventilasjon:

 • Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
 • Vi trenger tilgang til avtrekkskanaler på bad, kjøkken og i bod med tilhørende ventiler.
 • Kjøkkenskap over ventilator må være tomt, da vi skal bytte avtrekkskanalen (som vist i bilde).

Alle medarbeidere fra NRC Gravco og Aktiv Ventilasjon har profilerte arbeidsklær med logo og gyldig legitimasjon.

Spørsmål Om Rengjøringen

Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide tlf. 934 66 108 (07.00 – 15.00) Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no

Kontaktperson for Aktiv Ventilasjon er: Mike Andre Nielsen, tlf. 973 40 698 (08.00 – 15.00) Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til: post@aktivventilasjon.no

Representant for Styret er: Danne Petersson, tlf. 41 32 39 32.

image

Nyhetsbrev april 2022

Av - Ukategorisert

Diverse informasjon
Da er det blitt april og våren er så vidt i gang.
Søndag 2. april tittet faktisk de første hvitveisene fram i Ekebergåsen. 

Årsmøtet i sameiet ble gjennomført 30.3 med 21 fremmøtte inkludert styret.  Årsmelding og regnskap ble vedtatt.
I etterkant av møtet ble det noe samtale om bl. annet møblering av takterrassen, støy fra Sukkerbiten /Langkaia, manglende demper på søppelkassene, vektertjeneste, skjeggkresanering, sneiper og snus i gårdsrommet… 
Fint at styret kan få innspill, og at vi som bor her er engasjerte.  
Det er viktig å sende inn saker til styret før årsmøtet! 

Vask av garasjen:
Det er planlagt i månedsskiftet april/mai. Informasjon blir sendt ut til eiere av parkeringsplasser !
Kontainere:
I begynnelsen av mai settes det ut kontainer i tverrslaget, som vanlig. Husk å planlegge “rydding”:)
WIFI i garasjene:
Det er under planlegging etter henvendelse fra bileiere som er avhengig av oppdatering av systemene.
Takterrassen:
Styret ser på muligheter til å erstatte ett møblement allerede på årets budsjett. Puter og møblement som er delvis nedslitt blir fjernet. Vi ønsker å ha en helhetlig “innredning” der oppe, derfor må beboere ta med seg tilbake det de evt har med seg opp. 

Styret har byttet gartneravtale. Vår nye samarbeidspartner heter Grønt & Hvitt AS. Vi ønsker å ha et fint, rent og fargerikt gårdsrom. Og/men alle må hjelpe til med det:)

Styret har reforhandlet avtalen med Telenor. Vi har fått en noe billigere avtale, men med litt større kapasitet.
Komplett 100, 349 kr/ mnd. 
Bildeeksempel
Sjekk hvordan du forholder deg til brann i leilighet eller bygningen.https://sorenga2.no/brann-sikkerhet/ 
Husk også årlig kontroll av Husbrannslange i egen  leilighet! Sjekk i Boligpermen for vedlikeholdsinstruks.

Støy:
Støy fra naboer tar du direkte og du kan eller melder fra til styret. Støy fra musikk i nærområdet meldes til Bymiljøetaten. www.bymelding.no

Skadedyr:
Styret har avtale med Anticimex, som legger ute gift i bodområdene 2 ganger i året. Du har selv ansvar for leiligheten din, og du kan bestille sanering (innboforsikringen dekker noe). Om du ønsker feller for å sjekke egen leilighet, så ta kontakt med styret.
Bildeeksempel

Uansett hvor du er!

Takterrassen:
Håper våren og sommeren blir god, og at mange kan ha glede av takterrassen vår.Regler for bruk av takterrassen:  
https://sorenga2.no/takterrasse/ 
Det er tilrettelagt for toalett til de som bruker takterrassen. Toalettet finner du på nivå -1 i samme oppgang som takterrassen, og døra er merket med skilt.Du må bruke nøkkelbrikken din, den samme brikken som brukes til takterrassen.


Oppdatering fra Sørenga Driftsameie 

Styret for Sørenga Driftsameie har gjennomført 2 stk møter siden konstituering og det arbeides fortsatt med de siste punktene i forbindelse med overtakelse av fellesområdet fra SU. Det er punkter med avvik som er planlagt skal utbedres av SU nå i vår. Styret har tilknyttet juridisk og teknisk bistand i forbindelse med overtakelse for å sikre at det ikke skal oppstå overraskelser etter overtakelsen for sameiene.  Er det saker som ønskes å få fremstilt vedrørende fellesområdet (sentralparken) så går det fint å sende styret i Sørenga 2 en mail så blir det fremmet videre til driftsameiet. 
Styret ønsker alle i sameiet en god påske!

Vennlig hilsen Styret

Styret i sameiet 2022

Styret i sameiet består av følgende personer:

Danne Petersson (styreleder)
Jan Gunnar Fjeldberg (styremedlem)
Mette Solberg Haugstveit (styremedlem)
Mylvaganam Satchi (styremedlem)
Merete Vonen (varamedlem)
Naomi Røkkum (varamedlem)

image

Årsmøte i Sørenga 2 sameie 2022

Av - Ukategorisert

Styret ønsker å minne seksjonseiere om årsmøte i Sørenga 2 sameie 2022.

Tid og sted:

Onsdag 30.mars kl. 18:00 – Friluftshuset (DNT) på Sørenga, Sørengkaia 124

Vel møtt !

Med vennlig hilsen
Styret Sørenga 2 sameie

image

Nabolagsrabatter fra Oslobukta

Av - Ukategorisert

OSLOBUKTA LANSERER NABOLAGSRABATTER! 

Alle som bor i Bjørvika får snille priser og gode tilbud hos en rekke butikker, restauranter og behandlingssteder hos oss. Håper dere benytter dere av dette, og at dere sjekker ut alle de fine butikkene som har kommet i Operagata. Tilbudene gjelder i hele 2022.

Oversikten finner du her: oslobukta.no/nabo

Logg inn med kode: 8426

Husk å gi beskjed til de ansatte at du er nabo før du skal betale, og oppgi hvor du bor ved kjøp.

ENJOY 🌸

image

Nyhetsbrev – januar 2022

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2022: 

Datoen for årsmøtet 2022 er satt til 30.mars. Sted og tid er som vanlig på DNT huset her på Sørenga kl. 18.00.
Vi håper og tror at det blir med fremmøte, men kan ikke utelukke et digitalt møte. 
Det vil komme mer informasjon i tilknytning til årsmøte så snart dokumentene er klare. Det er kun seksjonseiere som har stemmerett, men de kan gi fullmakt til en annen.

Usbl Min side: 

Vår forretningsfører Usbl ajourfører listen over seksjonseiere i hver enkelt leilighet. Og epost adressen.  Men det kan hende du skifter epost, og at da vil du ikke få den viktige informasjonen som sendes ut herfra.  Dette kan være viktig informasjon og ikke minst dokumenter i forbindelse med årsmøtet.

Gå inn på Portalen på Usbl – Min side og sjekk eposten som ligger der.  Eventuelt registrer deg eller endre epost opplysninger.

Styret oppfordrer alle seksjonseiere gjøre seg kjent med Min side. Mer info om bruken av Min side finner dere også her:  https://www.usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Avregning for fjernvarme:

Det er Ista som avregner all varme og vannforbruk i sameiet. Avregninger er noe som erfaringsmessig tar noe tid å få ut fra Ista og det pleier å komme ila april/mai for kontroll av sameiet og deretter sender USBL justerte avregninger til beboere (og tidligere beboere).

Merk: Din bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig. Seksjonseiere kan overvåke sitt eget forbruk gjennom å logge inn på IstaOnline, brukernavn og passord erholdes av Ista.
https://sorenga2.no/fjernvarme/

Sørenga driftsameie:

Sørenga Driftsameie er nå formelt etablert med en representant fra hvert sameie. Det er ikke gjennomført overtakelse av arealene endelig fra SU. Avklaringer rundt tekniske installasjoner og oversikt på grensesnitt er noe som SU er bedt å besvare før overtakelse.

Bildeeksempel

Oppgjør for strøm til el bil 2021:

Dette sendes ut så snart som mulig; januar/begynnelsen av februar. Registrering av hver måler og utregning av gjennomsnittelig forbruk er grunnlaget for regningen.

Postkasser

Det har vært problemer med innbrudd i postkasser på Sørenga, da nøklene til Posten har kommet på avveie. Alle postens hovednøkler er nå skiftet av Posten på hele Sørenga. 
Det er svært viktig at alle sjekker og tømmer sin postkasse daglig. Om du f. eks venter på noe verdifullt bør du være ekstra oppmerksom.
Tips: Om du skal være borte over lengre tid, så få hjelp av en “nabo/venn” eller stopp posten

Bildeeksempel

Hjemmeside:  www.sorenga2.no

Epost: styret@sorenga2.no