Forfattere: Styret Sørenga 2 sameie

Sprintorientering for ungdom på Sørenga

Av - Ukategorisert

På Lørdag 28.jan i tidsrommet 10:00-12:00, vil det være over 100 orienteringsløpere som løper sprintorientering i regi av Norges Orienteringsforbund på Sørenga. Løperne blir bedt om å vise varsomhet, spesielt rundt hjørner og andre steder med dårlig sikt. Løperne kan komme fort og brått på, så vær ekstra oppmerksom i dette tidsrommet. Det vil også bli hengt ut mange postskjermer i området, så vennligst la disse være der de er. De vil fjernes så raskt som mulig etter treningen.

Dersom det skulle være noen spørsmål før eller underveis i treningen, kan du ringe 91802309.


Takk på forhånd.
Håvard Haga, Norges Orienteringsforbund.

image

Henting av juletrær i Oslo – Mandag 9.jan 2023 kl. 07:00

Av - Ukategorisert

Nærmeste innhenting for Sørenga skjer på Sørengkaia 7, og siste frist for levering er Mandag 09.01.23 kl. 07:00

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/
Håper at flest mulig benytter anledningen for gjenvinning av juletre og vi unngår at det blir liggende juletrær på Sørenga. Vi samler kun inn trær uten pynt, netting, potte eller lignende. Trærne sendes rett til kompostering for å bli til jord, og vi får ikke skilt vekk pynt og plast. Vi kommer én gang til hvert hentested. Legg ut juletreet så tett opp mot hentetidspunktet som mulig – gjerne kvelden før. Vi henter trærne i løpet av dagen. Store hauger med trær som er lagt ut for tidlig kan skape brannfare og være i veien for folk.
image

Periodisk renhold i oppgangene 1-2.des & 5.des

Av - Ukategorisert

Renholdsfirmaet Melisa skal utføre periodisk renhold / hovedrengjøring i alle oppgangene våre Torsdag og Fredag 1-2 desember. Det blir da utført rens av tepper, heisstål, behandling av overflater. 

Gjerne fjern inngangstepper mm. fra gangene i perioden slik at Melisa kommer til med tepperens maskin så godt som mulig.

Mandag 5 desember blir skifer og trapper overflatebehandlet. Det kan derfor bli behov for at renholdsfirmaet sperrer av enkelte arealer i kortere perioder i forbindelse med dette. 

Inngang i underetasjene -1 og -2 samt heisen vil ikke bli sperret og kan benyttes i denne perioden.

Med vennlig hilsen

Styret

image

TESTING AV BRANNALARM Fredag 2.des kl. 11:00–11:30

Av - Ukategorisert

NB! Endret dato for testingen fra tidligere varsling

Denne uken gjennomfører Schneider årskontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Fredag 2.des Kl.11.00–11:30 blir det testing av brannalarmen ! 

Det er ikke nødvendig å evakuere bygget under testingen av alarm, denne dagen.

Benytt også gjerne denne anledning å teste røykvarslere i leiligheten din og skifte batteri om nødvendig.

https://www.sikkerhverdag.no/brann/roykvarslere/sjekk-roykvarsleren/

image

Utskifting og programmering av vann og energimålere (ISTA målere)

Av - Ukategorisert

Etter 10 år er det nødvendig med en oppgradering av systemet for måling og registrering av vann og fjernvarmeforbruk (ISTA målere). Styret har inngått avtale med ISTA for oppdatering til målere med trådløs avlesing og 3-veis kommunikasjon med ISTA som kan utføre feilsøking og feilretting direkte uten å må kalle ut servicetekniker som har vært tillfelle frem til nå ved tillfelle. Denne oppgradering betyr at det hos hver enkelt boenhet må utskiftes Energimålere men vannmålere kan bli stående og det byttes kun ut kommunikasjonsmoduler på vannmålere.

Oppdatering av ISTA utstyr er planlagt å utføres i uke 41 (10-14.oktober) for Sameiet.

Informasjon fra leverandør neden:

I regi av ista Norge AS utfører Viken Driftstjenester programmering og TK Rørservice utskifting av vann og energimålere for fjernavlesning.

Se i fremdriftsplan når din leilighet står for tur!

Det er viktig at du er hjemme hele tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen pulje, fremdriftsplanen vil bli fulgt slavisk

«Vi ber om at du/dere passer på å være hjemme i det aktuelle tidsrommet for din/deres respektive leilighet. Dersom du/dere absolutt ikke har mulighet til å være hjemme og ikke kan levere nøkkelen til en nabo eller noen andre, trenger du/dere ikke skrive dette til oss. Vår montør noterer hvilken leilighet, klokkeslett og dato på de leilighetene vi ikke får tilgang til. Leiligheter vi ikke får tilgang til vil forsinke prosessen med den nødvendige oppgraderingen av målerne. Rapport blir sendt styret etter endt oppdrag.»

I tilfelle det skulle være noen spørsmål angående monteringen etc. kan e-post sendes til: ms@vikendriftstjenester.no

Ved en e-post korrespondanse skal man i emnefeltet skrive; Anleggsnummer 200312, navn på Sameiet, oppgang, etasje, navn på eier av leiligheten og ista nummer som står oppført i fremdriftsplanen

Viktig informasjon:

Montør må få fri tilgang til samtlige fordelerskapet der vann og energimåler befinner seg. Er det vaskemaskiner eller andre hindringer i veien må dette flyttes før montør/rørlegger kommer! Må det ryddes/flyttes når montøren er der, vil montøren komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.

Har du spørsmål til ista systemet kan du lese mer på deres hjemmesider, www.ista.no

Nyhetsbrev for Sørenga 2 sameie Juni 2022

Av - Ukategorisert

Da er vi allerede i siste del av juni, og sommeren er godt i gang på Sørenga, med sol, vind og regn 🙂
Mange turister og gjester oppsøker sjøbadet og restaurantene, til mest glede og forhåpentligvis lite frustrasjon for oss “bofaste”.
“The mother” er endelig på plass, og nabolaget vårt utvikler seg stadig, med badstulandsby og “øy” i bukta.
Spennende blir det også å følge utviklingen av Middelalderparken som visstnok, i følge informasjon fra Bane Nord, skal være ganske klar om et år.
Men skolen lar visst vente på seg!

RENSING VENTILASJON OG AVLØP skal skje i uke 34:

Sørengkaia 61-65, 67-69: Torsdag 25. August 2022, fra kl. 07.30 – 14.30  
Sørengkaia 71-73, 75-79: Fredag 26. August 2022, fra kl. 07.30 – 14.30

Les VIKTIG informasjon under eget avsnitt nedenfor i  Nyhetsbrevet. 

Gartneren fra i år er Grønt & hvitt, de har ansvar for å stelle med uteområdene våre, og det ser fint ut. Vi er stolte av gården vår !

Skråveggene og plantekasser:
Vi arbeider med å se på hvordan vi kan få til pene plantekasser på skråveggene i sameiet. Vedlikehold av disse viser seg å kunne bli en kostbar affære. Dette er  sameiets ansvar, selv om de ligger til egne leiligheter.
Meningen er at det skal være fint, men dessverre vokser det ugress flere steder.
For noen år siden ble det det lagt duk og stener for å stoppe vekst av ugress, men det ble ikke vellykket.
Planen nå er å forsøke en skikkelig renovering i ett bygg, og se om det kan bli bra. I de øvrige byggene vil styret kontakte de enhetene som har blomsterkasser og tilby hjelp til å fjerne høytvoksende ugress.

Felleskostnader:
Prisen på fjernvarme og vann er dyrere, og derfor også akontobeløpet på husleien. Forhåpentligvis fører dette til at vi ikke får ekstra regning på dette i jan 23.
Styret vurderer jevnlig felleskostnader, og det kan medføre justering av husleien.

10-års jubileum for Sørenga sameie 2:
I oktober er det 10 år siden vi kunne flytte inn i sameiet vårt. Det ønsker styret å markere, og vi planlegger en sammenkomst på Buns burger den 19. oktober. Det vil komme mer informasjon, men sett gjerne av datoen og send mail til styret om du/dere tenker å delta 🙂

Møblering av takterrassen:
Dessverre må vi utsette innkjøp til neste sommer, men vi er i gang med å se på hva som er aktuelt. Det blir samme produkter som vi har fra før fra Vestre AS, et ekstra bord med benker og et mindre bord med stoler. Kom med gjerne med innspill til styret. Se https://vestre.com/no/

Booking av spisegruppe på takterrassen:
Etter forslag fra beboere har styret lagt til rette for at man nå kan booke et bord på et ønsket tidspunkt. Informasjon og veiledning finner du på hjemmesiden! Klikk her
Minner om toalett på nivå -1 for dem som benytter takterrassen. Må bruke nøkkelbrikke.

ISTA-Målere (måling og registrering av fjernvarmekostnader i sameiet):
Etter 10 år er det nødvendig med en oppgradering av systemet for måling og registrering av forbruk. Det medfører installering av oppgradert utstyr for hver enhet og også en kostnad for sameiet. Mer informasjon for gjennomføring av oppgraderingen fra ISTA kommer utover høsten.

Ødelagt fasadeplate:
Det er registrert en ødelagt fasadeplate i svalgangen (hærverk). Styret jobber med å finne en tilnærmet lik plate som kan erstatte denne, for dessverre finnes ikke den samme lenger. 

Kontaktinfo registrert hos forretningsfører USBL:

Forretningsføreren vår USBL må til enhver tid ha korrekt kontaktinformasjon og adresse til eiere i sameiet. Det er hver enkelt sameiere sitt ansvar, ikke styret, å sørge for å informere USBL slik at de har korrekt informasjon.

Det enkleste er å registrere sig og oppdatere dette på Min Side.

Registrering av leietakere:

Styret ønsker å formalisere slik at alle sameiere som leier ut sin enhet registrerer sine leietakere hos USBL, vedtektene §2.1 plikter sameiere om å informere om utleie så derfor ser på løsning for enkel registrering av dette.

Det er viktig å kunne komme i kontakt med de som bor i leiligheten om ulykken skulle vare tilstede .

RENSING VENTILASJON OG AVLØP

Styret har gjort kartlegging på tilstand på ventilasjon og avløpsledninger i sameiet, under våren er det innhentet tilbud fra leverandører for å få gjort rensing av begge deler på en gang. Det er nå gjort avtale med NRC/Gravco og Aktiv Ventilasjon som har mulighet å utføre dette arbeidet samlet slik at det blir minst mulig forstyrrelse for hver enkelt beboer.

Dette vedlikeholdsarbeidet er en prioritert oppgave og medfører en stor kostnad for sameiet og styret ber dere som beboere å ta del av viktig informasjon i linkene under om at ventilasjon og avløp i hver eneste leilighet skal renses på en spesiell dato i august. Hver enhet/eier får tilsendt mer informasjon om dette, men merk datoen for din leilighet.

For å få gjort jobben MÅ leilighet være tilgjengelig; ved at noen er hjemme, eller at nøkler overleveres til en ansvarlig i styret. Det er spesielt viktig at 1. etg er tilgjengelige.

PÅMINNELSER BLIR SENDT UT OG HENGT OPP PÅ SYNLIGE STEDER, MEN MERK AV DATOEN OG SØRG ALLEREDE NÅ FOR AT DETTE SKAL GÅ GREIT !

Oppdatering fra Sørenga driftsameie (SD) om status for sommersesongen på Sørenga

Driften av fellesarealet på Sørengautstikkeren er i full gang for styret i SD med alt av oppfølgning av vaktmester, grøntområder, parkering, barnehager mfl.

Det pågår fortsatt arbeid med å få sjekke av punkter i mangelliste som ble opprettet sammen med SU som en del av overtakelses prosessen som startet sist år av fellesarealet. Det siste større punktet som gjenstår er generell oppgradering av beplanting. SD synes det er en ryddig og god dialog med SU og at det er fremdrift i prossessen.

SD avholdt sitt ordinært årsmøte, 21.juni med styrerepresentanter fra hvert sameie. I årsmøtet ble vedtektene for SD, som ble opprettet av SU i sin tid, revidert og vedtatt slik at alle sameiene er enige om alt fra ansvar til kostnadsfordeling.

En konkret ting som det ses på er muligheter for automatisk vanning av blomsterkasser i tverrslagene slik at det forhåpentligvis bli mer noe mer frodig rundt disse i årene fremover.

Oppdatering fra Sørenga driftsameie (SD) om status for sommersesongen på Sørenga

Driften av fellesarealet på Sørengautstikkeren er i full gang for styret i SD med alt av oppfølgning av vaktmester, grøntområder, parkering, barnehager mfl.

Det pågår fortsatt arbeid med å få sjekke av punkter i mangelliste som ble opprettet sammen med SU som en del av overtakelses prosessen som startet sist år av fellesarealet. Det siste større punktet som gjenstår er generell oppgradering av beplanting. SD synes det er en ryddig og god dialog med SU og at det er fremdrift i prossessen.

SD avholdt sitt ordinært årsmøte, 21.juni med styrerepresentanter fra hvert sameie. I årsmøtet ble vedtektene for SD, som ble opprettet av SU i sin tid, revidert og vedtatt slik at alle sameiene er enige om alt fra ansvar til kostnadsfordeling.

En konkret ting som det ses på er muligheter for automatisk vanning av blomsterkasser i tverrslagene slik at det forhåpentligvis bli mer noe mer frodig rundt disse i årene fremover.

Styret ønsker alle en riktig god sommer.

image

Varsel om økning av a-konto beløp for varme og varmtvann fra 1.6.2022

Av - Ukategorisert

Som dere har fått med dere har strømprisene økt kraftig og de høye prisene ser ut å fortsette. Fjernvarmeprisene følger tett under strømprisen så økningen gjelder i høyeste grad også oss som bor i sameiet vårt.
 
Betaling for fjernvarme og vann betales delvis gjennom et a konto beløp i felleskostnadene og årlig avregning som sendes den enkelte seksjonseier hvert år. Mange har sikkert opplevd at avregningen sist gang medførte et ganske stort beløp. 

Styret har derfor besluttet å øke a konto beløpet for fjernvarme og vann fra kr15,35 pr kvm/mån til kr22 pr kvm/mån med virkning fra 1.juni 2022. 

Dette vil betyde et høyere månedlig a-konto beløp for hver enkelt sameier. For sameiet medfør dette at innbetalingene harmonerer bedre med de faktiske kostnader og forbruk slik at sameiet ikke ender opp med store forskutteringer og for de fleste sameiere medfører økning at de ender opp med en mindre differanse når ISTA avregningen for 2022 kommer i 2023. 

Vi håper at alle ser at dette tiltaket er til alles beste. Styrets ansvar er å legge opp til felleskostnader som dekker de faktiske kostnader og bidra til at sameierne får en så forutsigbar økonomi som mulig.
Vedrørende strømstøtte for fjernvarme 

Når det gjelder støtte til husholdningene på strømpris gjelder dette også oss som har fjernvarme og betaler a-konto gjennom sameiet. Fjernvarmeselskapet sørger for administrasjon av dette direkte. 

Skulle strømmarkedet stabilisere seg og det viser seg at det nye a-konto beløpet er for høyt vil det være mulig å senke dette igjen.  

De som vil følge med på utviklingen av prisene kan gå inn på denne linken og sjekke prisene:  https://www.fortum.no/fjernvarme/priser-og-vilkar
Med vennlig hilsen 
Styret 

Sameiets nettside: www.sorenga2.no

Styrets e-postadresse: styret@sorenga2.no

image

Avregning varme og vann for 2021 sendes straks ut av USBL

Av - Ukategorisert

USBL har nettopp mottatt avregning for varme og vann for 2021 fra ISTA. Styret har gjennomgått avregning og det er ikke avdekket noe avvik som tilsier at avregninger er feil.

Er det spørsmål til avregninger så må dette rettes til ISTA

I lys av kostnadsutvikling på energi siste halvåret så er en del større avvik som blir sendt ut nå og styret har bedt USBL om å sette lenger betalingsfrist.

Vedrørende videre utsettelse/delbetaling så må hver enkelte henvende seg til Klare Finans.

Styret ser på en justering av a konto innbetalinger for sameiet  for å minske totale avviken i kostnad og dette implementert i felleskostnader i 2 halvår. 

Det er ellers gode sparetips på ISTA og andre steder å påvirke sitt forbruk for oppvarming og vann.

image

Avfallscontainer i tverrslag 4-9 mai

Av - Ukategorisert

I går 4 mai ble det plasseres avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall i tverrslagene. Det er nå mulighet for beboere på Sørenga å kvitte seg med større avfall. Container blir fjernet mandag 9 mai.

Containerne vil tømmes når den er full og nye vil settes ut, ikke sett avfall på utsiden dersom container blir full. Unngå å overlesse containerne og vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass.

Pass på å benytt anledningen og la oss holde Sørenga ren og pen!