Brann & Sikkerhet

Brannsikkerhet

Denne brannsikkerhetsorienteringen omfatter tre deler:

  1. Instruks ved brann i egen leilighet
  2. Brann utenfor egen leilighet
  3. Generell informasjon

Denne orienteringen og instruksene skal verne om sikkerheten for helse og liv for deg og dine naboer og trygge sikkerheten i sameiet. Du må sette deg og din familie og/eller leieboere godt inn i instruksen.

Norsk Brannvernforening driver aktivt med brannforebyggende arbeid for allmenheten og har utarbeidet flere Gode råd som enhver bør bli bedre kjent med ift brannvern.

Generell informasjon

Brann utvikler seg svært raskt

Du må vite på forhånd hva du skal gjøre i tilfelle brann.

Eget ansvar for varsler og slokkeutstyr i egen leilighet

Din leilighet er utstyrt med sprinkleranlegg som slår ut ved varmeutvikling.

Leiligheten er også utstyrt med røykvarsler og brannslange og dette er eier sitt ansvar å sørge for er vedlikeholdet – at dette fungerer. Dette må sjekkes og testes årlig som beskrevet i Boligpermen.

Varsling

Ved brann i egen leilighet ringer du 110

Hvis du selv varsler brann, må du opplyse adressen og leilighetsnummer.

Evakuering skjer:

Gjennom trapperom og korteste vei ut. Dersom du ikke kan evakuere gjennom trapperom, rømmer du til egen balkong eller vindu for å bli reddet derfra av stigebil.

Brann i fellesarealer

Ved brann utenfor leilighet vil du høre sirener som er montert ulike steder på bygningskroppen. Du må da straks følge instruksen og gå til oppmøtestedet, selv om du tror at det brenner i et annet bygg! Vi har et sentralt brannvarslingssystem som varsler brann i utløst ved sprinkleranlegget uansett hvor i byggene. Brannalarmen går samtidig hos Brannvesenet som straks reiser ut for å slokke. Dermed ankommer brannvesenet rimelig raskt til vårt sameie, –  hvor de møter på sørsiden (kanalen).

Redning – og hjelp til andre

Hvis du har tid, skal du hjelpe andre i sikkerhet. Det er fornuftig å vite hvem som bor i egen oppgang.

Du skal IKKE forsøke å stanse brannalarmen, det er det kun brannvesenet som har myndighet til. Dette gjelder selv om du tror at det er falsk alarm.

Ta Forholdsregler: Hold alle fellesarealer/rømningsveier ryddige

Alle gangveier og fellesområder er rømningsveier og SKAL være ryddige og fri for hindringer eller ting som kan brenne. Ting som plasseres i gangene kan bli fjernet uten varsel til eier.

Lær deg rømningsveiene også fra bodområdene. Følg de grønne rømningsskiltene.

I kjeller er dørenes lås utstyrt slik at de kan åpnes fra innsiden og utover i rømningsretningen uten nøkkel. Fra garasjen og ut i friluft er det gitt dispensasjon fordi døren ellers stopper i hellende terreng.

Det er forbudt å oppbevare brannfarlige og lettantennelige væsker eller ting i fellesområder og i boder (bensin, mopeder etc).

Gjør deg kjent med hvor slokkeutstyr i fellesarealer befinner seg slik at det kan benyttes ved branntilløp. (Brannslangeskap på vegger).

Hold alle dører lukket som skal være lukket. Det reduserer faren for brann – og det reduserer faren for at uvedkommende gjør skade.

Lading i hjemmet & Ladevettreglene

Det er stadig flere ladbare artikler i hjemmet. Alt fra mobil, nettbrett og pc, til ladbare verktøy, tannbørster og klokker. Som et forebyggende tiltak er det derfor viktig å skape gode vaner knyttet til lading. Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. Klikk på bildet og følg link for å lese om ladevettreglene.

Meld fra om feil

Dersom du oppdager feil eller mangler ved brannsikring, plikter du å varsle styret i sameiet.

 

Takk for at du bidrar til å sikre liv og helse – også naboens!