NYHETER

image

Henting av juletrær i Oslo – Mandag 9.jan 2023 kl. 07:00

Av - Ukategorisert

Nærmeste innhenting for Sørenga skjer på Sørengkaia 7, og siste frist for levering er Mandag 09.01.23 kl. 07:00

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/
Håper at flest mulig benytter anledningen for gjenvinning av juletre og vi unngår at det blir liggende juletrær på Sørenga. Vi samler kun inn trær uten pynt, netting, potte eller lignende. Trærne sendes rett til kompostering for å bli til jord, og vi får ikke skilt vekk pynt og plast. Vi kommer én gang til hvert hentested. Legg ut juletreet så tett opp mot hentetidspunktet som mulig – gjerne kvelden før. Vi henter trærne i løpet av dagen. Store hauger med trær som er lagt ut for tidlig kan skape brannfare og være i veien for folk.