NYHETER

image

Hovedrengjøring i oppgangene 6-8.des

Av - Ukategorisert

Renholdsfirmaet vårt Melisa skal utføre periodisk renhold / hovedrengjøring i alle oppgangene våre i perioden Ons 06.des – Fre 8.des. Det blir da utført rens av tepper, heisstål, behandling av overflater.

Gjerne fjern inngangstepper mm. fra gangene i perioden slik at Melisa kommer til med tepperens maskin så godt som mulig.

Fre 8 desember blir inngangspartier med skifer og trapper overflatebehandlet og boning.

Det kan derfor bli behov for at renholdsfirmaet sperrer av enkelte arealer i kortere perioder i forbindelse med dette og medfører noe omdirigering.

Inngangene i underetasjene -1 og -2 samt heisen vil ikke bli avsperret og kan benyttes i denne perioden.

Med vennlig hilsen

Styret