NYHETER

image

Informasjon Sørenga 2 sameie, juni 2021

Av - Ukategorisert

Rydding i sykkelrommene

Sameiet vil gjennomføre en opprydding (og rengjøring) i sykkelrommene i løpet av juni måned.
Eierløse sykler, samt sykkelhjul og div annet som står i sykkelrommene, vil bli fjernet.
Alle sykler og div i sykkelrommene blir merket med blå maskeringsteip onsdag 2. juni.
Tapen settes på sykkelstyret.
Eierne av syklene og div må fjerne teipen før 21.juni.
Sykler og div som fremdeles har maskeringsteipen på den 21. juni vil bli fjernet fra sykkelrommet.
Sykler blir satt til mellomlagring i en kort periode, før de gis bort til en veldedig organisasjon.
Styret minner også om at det ikke er anledning til å oppbevare sykler i trappeoppgangene.

Boligpermen og hjemmesiden

Styret minner om at det er svært mye viktig og nyttig informasjon om leiligheten din i Boligpermen.Ta deg tid til å bla litt i den. Det kommer også nyheter på hjemmesiden. Derfor er det også lurt å sjekke informasjon der.

https://sorenga2.no/boligperm/

Ekstraordinæt årsmøte

Vi skal ha et ekstraordinært årsmøte etter sommerferien der vi kan møtes fysisk og diskutere saker som ble meldt om i innkallingen. Vi kommer tilbake til dato.

Vi minner om..

Sommer og sosialt samvær:
Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager.
Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.

Bruk av takterrassen:
Vi har en fin takterrasse som alle i sameiet kan ha glede av. Det forutsetter at vi tar ansvar for at det er ordentlig der oppe. Det har dessverre vært observert og meldt fra om urinering på takterrassen. Det er helt uakseptabelt!

Sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler

Sommerhilsen fra styret

Som alle kan se har vi det veldig fint ute i gårdsrommet vårt. Styret takker de som hjelper til med å holde det så fint. “Gjengen” i første etasje gjør en formidabel innsats. Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer på Sørenga.

Med vennlig hilsen

Styret Sørenga 2 sameie