NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, 11. mai 2016

Av - Ukategorisert

Protokoll fra sameiermøte 2016
Ordinært sameiermøte ble avholdt torsdag 14. april i lokalene til Lemeo Sushi. Protokoll fra møtet er sendt per post til alle seksjonseiere.

Nytt styre i sameiet
På sameiermøtet ble Else Marie Bøthun valgt som ny styreleder i sameiet. Samtidig ble David Andersen-Eikeri valgt som nytt styremedlem for to år. Jan Gunnar Fjeldberg og Thomas Bakke tok gjenvalg for to nye år, mens Beathe Lind ikke var på valg.

Sameiermøte Sørenga Nord Garasjesameie
Onsdag 25. mai vil det avholdes sameiermøte i Sørenga Nord Garasjesameie i lokalene til Sørenga Utvikling. Innkalling vil sendes ut fra forretningsfører i forkant.

Avregning fjernvarme og vannforbruk 2015
Avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2015 er ferdig fra Ista, og forretningsfører har sendt ut avregningene til alle seksjonseiere. Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål.

Gjenoppbygging av skråfasaden i bygg A og B
Arbeidet med å gjenoppbygge skråfasaden i bygg A og B er i gang. Arbeidet er væravhengig, og estimert ferdigstillelse er i starten av juli. Seksjonseiere som er direkte berørt, har mottatt egen informasjon fra Ing. Gunnar M. Backe, som er ansvarlig for arbeidet. Det henvises for øvrig til ytterligere informasjon på oppslagstavlene i oppgangene.

Gårdsrommet vårt
Anleggsarbeidet som for tiden pågår i gårdsrommet, legger beslag på store deler av området. Styret ber om forståelse for at arbeidet med skråfasadene må prioriteres. Når arbeidet er avsluttet, vil det måtte gjøres oppgraderinger av grøntområdene i de berørte områdene. Det vil mest sannsynlig bli gjort i august. For øvrig vil det i løpet av mai plantes nytt tuntre, og det vil gjøres utbedringer i form av nyplanting i bedene. Utbedring av gressplenene vil måtte vente til anleggsarbeidet er sluttført.

Bilder i oppgangene
Styret har funnet frem noen historiske bilder fra nærområdet (Bjørvika/Sørenga). I løpet av mai vil et bilde bli montert i 1. etasje i hvert av de fire byggene våre, og vi håper at dette vil bli et hyggelig tilskudd til inngangspartiene.

Åpning av Friluftshuset 21. og 22. mai
Friluftshuset Sørenga er DNT Oslo og Omegns storsatsning på ungt og bynært friluftsliv. Friluftshuset ligger rett ved sjøbadet. Ta gjerne turen innom i løpet av åpningshelgen 21. og 22. mai. Se nettsiden til DNT Oslo for mer informasjon.

Vedlikehold terrasser og balkonger
Styret minner nok en gang om viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas