NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, 16. juli 2017

Av - Ukategorisert

Utvidet åpningstid for serveringsstedene på Sørenga – oppdatering
Vi viser til informasjonen som ble sendt ut 3. juli om den reviderte forskriften om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo. Endringen trådte i kraft mandag 3. juli og åpner for at uteserveringene på Sørengkaia kan holde åpent til kl. 24.00 (mot kl. 22.00 tidligere).

Alle sameiene på Sørenga og Sørengstranda har gått sammen om å påklage vedtaket, både på grunn av sakens innhold og fordi vi ikke har hatt anledning til å uttale oss. Klagen ble sendt fredag 6. juli.

I tillegg til dette vedtaket har Byråd for næring og eierskap kommet med et høringsnotat om åpningstidsforskriftene generelt i Oslo kommune. «Sentrum» defineres som et område der serveringsstedene har åpningstid ute til kl. 24.00 og inne til kl. 03.30. I forslaget stopper sentrum der Sørengkaia begynner. Vi har likevel valgt å svare på høringsnotatet i fellesskap med de andre sameiene og uttalt at vi ikke ønsker utvidet åpningstid.

Søylen Eiendom eier sameiets næringslokaler og er forpliktet til å stenge uteserveringen kl. 23.00 som vedtektene våre setter som grense oppad. Søylen bekrefter at de har oppfordret leietakerne om å forholde seg til dette.

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas