NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, 3. juli 2017

Av - Ukategorisert

Utvidet åpningstid for serveringsstedene på Sørenga
Styret ble fredag gjort oppmerksom på at Bydelsutvalget Gamle Oslo har vedtatt en ny revidert forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo. Der gis blant annet serveringssteder på Sørengkaia anledning til å ha åpent utendørs til kl. 24.00 og innendørs til kl. 01.00. Inntil i dag var det kl. 22.00 ute og kl. 01.00 inne. Endringen ble kunngjort i Norsk Lovtidend i dag kl. 15.35 og trer i kraft umiddelbart.

I forkant av vedtaket ble det sendt ut et høringsnotat. Dette er blant annet sendt til Usbl og Sørenga Utvikling, men styret i Sørenga 2 Sameie (og Sørenga 1 Sameie) har aldri mottatt dette. Sørenga 1 Sameie og Sørenga 2 Sameie har besluttet å gå sammen om å påklage vedtaket. Vi tar sikte på at det blir gjort i løpet av denne uken.

Sørenga 1 Sameie og Sørenga 2 Sameie har følgende i våre vedtekter pkt 3-1 (3): «(3) …Virksomheten kan ha åpningstid regulert i henhold de til enhver tid gjeldende regler for åpning og serveringstider for Oslo Kommune, dog uansett begrenset oppad til kl. 23.00 for uteserveringen.»

Søylen Næringseiendom via sitt datterselskap Sørenga 1 Næring AS, eier i dag næringslokalene i Sørenga 1 Sameie og Sørenga 2 Sameie. Vi har bedt om en bekreftelse på at de har til hensikt å følge vedtektene

Takterrassen
Styret vil minne om at sameiet har egne regler for bruk av takterrassen. Disse reglene finnes på sameiets nettside (www.sorenga2.no) og er også hengt opp ved inngangen til terrassen.

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas