NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2016

Av - Ukategorisert

Sameiermøte 2016
Vi minner om at ordinært sameiermøte vil avholdes torsdag 14. april kl. 19.00 i lokalene til Lemeo sushi, Sørengkaia 101. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap, årsberetning o.l. er sendt ut fra forretningsfører.

Våren er her – tid for opprydding
Sameiene 1 til 5 (ikke 6) har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc. direkte i containerne. Disse vil bli satt ut den første uken i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at evt. stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet, og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

Neste utplassering av containere blir fredag 29. april – fredag 6. mai. Det settes ut containere mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4 og ved trinn 5. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Det settes ut nye containere etter hvert, mens siste fjernes på fredag 6. mai. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

Med vennlig hilsen
Styret v/ Marit, Beathe, Jan Gunnar, Thomas og Kjetil