NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2019

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra torsdag 25. april

Fra torsdag 25. april vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Det blir muligheter for å kaste avfall frem til mandag 29. april. Vaktmester vil samtidig med at vi har containere i sameiet foreta en opprydding og fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealer. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Manglende varmtvann

Sameiet opplevde onsdag 3. april manglende varmtvann. Problemet, som skyldtes en defekt pumpe, vedvarte til torsdagen, men gjennom helgen opplevde mange beboere dårligere vanntrykk enn normalt. Mandag 8. april ble den siste feilen oppdaget, og både tilgang på varmtvann og vanntrykk skal nå være i orden.

Malearbeid – alle loggiaer/verandaer må ryddes

Som tidligere signalisert, vil det utføres vedlikehold av alle områder på fasaden med malt panel i sameiet i vår. Dette inkluderer private loggiaer/verandaer. Arbeidet, som hovedsakelig vil foregå med bruk av lift, vil starte opp mandag 29. april, og det er estimert at arbeidet vil ta cirka seks uker. Styret ber om at alle loggiaer/verandaer som har malt panel ryddes til arbeidet starter. Området som ikke er ryddet, vil ikke bli malt, og vedlikeholdet må tas av seksjonseier på egen regning. Styret vil komme tilbake med en mer detaljert tidsplan for malearbeid.  

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie