NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2020

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra fredag 17. april
Fra fredag 17. april vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Det blir muligheter for å kaste avfall frem til mandag 20. april. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Årsmøte 2020 – forretningsfører tilrettelegger for digital gjennomføring
I lys av situasjonen med koronavirus er Usbl i ferd med å tilrettelegge for digital avholdelse av årsmøte 2020. Forretningsfører anbefaler at ordinære årsmøtesaker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg gjennomføres via digitalt årsmøte. Resterende saker utsettes til ekstraordinært årsmøte senere i 2020 eller ordinært årsmøte neste år.

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor seksjonseierne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» (Usbl), hvor hver seksjonseier gjør sin avstemming på sakene som ligger der i løpet av et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 7 dager. Dette kan sammenlignes med å logge seg inn på Altinn og levere skattemeldingen, hvor hver person er identifisert og unik.

Styret er positiv til å gjennomføre digitalt årsmøte, og vi planlegger å få dette gjennomført i tidsrommet 20.-27. april. Usbl trenger kontaktinformasjon (e-post eller mobiltelefonnummer) til alle seksjonseierne for å kunne tilrettelegge for avstemming på «Min side». Dersom du ikke har registrert kontaktinformasjon eller ønsker å oppdatere informasjonen, må det innen onsdag 15. april sendes mail til styret (styret@sorenga2.no). Følgende informasjon må oppgis: Navn (fornavn og etternavn) på seksjonseier, seksjonsnummer, leilighetens adresse (Sørengkaia XX), samt e-post og/eller mobilnummer. Styret vil sende ut en veiledning for registrering på «Min side» etter påske.

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie