NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, august 2019

Av - Ukategorisert

Malearbeidet avsluttet
Vedlikehold av trepaneler på sameiets fasader, inkludert loggiaer og verandaer, ble fullført i juni. Styret er godt fornøyd med malearbeidet som er gjort.

Ny renholdsleverandør
Styret har inngått avtale med Melisa Renholdsservice AS om vask av fellesarealer. Avtalen trådte i kraft fra 1. august. Inngåelse av avtale knyttet til leie av matter er i gang og vil ferdigstilles i løpet av kort tid. Styret ønsker den nye leverandøren velkommen og håper dette vil medføre at sameiets fellesarealer holder en god standard til enhver tid.

Rens av ventilasjonsanlegget
Det pågår for tiden en fullstendig rens og vask av ventilasjonsanlegget i sameiet.

Utbedring og forsterkning av det elektriske anlegget
Den planlagte utbedringen og forsterkningen av infrastrukturen (strømtilførsel, sikringsskap o.l) knyttet til det elektriske anlegget er i gang. Det er elektrikerfirmaet Lysmester’n AS som utfører arbeidet. Oppgraderingen gjøres for å etterkomme lovbestemte krav og for å sikre sameiet økt fleksibilitet og mulighet for fremtidige utvidelser, særlig knyttet til lading av elbiler.

Lys i oppgangene
Styret har tidligere reklamert på lysarmaturene i oppgangene til utbygger Sørenga Utvikling. Etter en lang prosess har styret kommet til enighet med utbygger, og i uke 35 vil arbeidet med å skifte ut all lysarmatur (inkludert ledelys) starte. Sørenga Utvikling vil dekke noe av kostnadene, mens sameiet dekker resten fra oppsparte midler. Styret ser frem til å komme i mål med dette arbeidet da det beklageligvis har vært dårlig belysning i flere etasjer over en lengre periode.

Vi minner om…

  • Sneiper og annen søppel skal ikke kastes fra loggiaer og balkonger og ned i gårdsrommet/naboens uteplass.
  • Viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær derfor varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.
  • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie