NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, januar 2017

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra torsdag 26. januar
Fra torsdag 26. januar vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Containerne vil tømmes ved behov, og nye vil settes ut. Det blir muligheter for å kaste avfall i en uke. Vaktmester vil samtidig med at vi har containere i sameiet foreta en opprydding og fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealer. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Lys i oppgangene
Styret har i lang tid arbeidet med å utbedre lysstrengene i oppgangene. Høsten 2016 ble alle lyspærer byttet til LED-pærer, og nå står lyspæreholderne for tur. Samtidig har lysstrengen i bygg A løsnet fra taket, og dette vil bli utbedret så fort styret har mottatt et tilbud som aksepteres. Det vil også i løpet av første halvår bli utført utbedringer på enkelte andre armaturer og ledelys i oppgangene.

Usbls Bomiljøfond
Styret har søkt om midler fra Usbls Bomiljøfond og har fått innvilget kr. 92.000 til rådighet i 2017. Dette er styret svært godt fornøyd med, og midlene vil bli benyttet til rydding og utbedring av plantekassene i skråfasadene, samt ytterligere opprustning av gårdsrommet og takterrassen. Styret kommer tilbake med mer informasjon etter hvert og oppfordrer samtidig beboerne til å komme med innspill.

Støyende arbeid ifm byggingen av Munch Brygge
Sameiet har mottatt nabovarsel fra utbyggerne av prosjektet Munch Brygge. Det skal utføres spuntbarieder i uke 2 til 13, og dette arbeidet vil forårsake støy. Det vises for øvrig til eget oppslag på oppslagstavlene.

Utsending av nyhetsbrev og varsling på e-post og SMS
På sameiets nettside (www.sorenga2.no) kan seksjonseiere og leietakere registrere sin kontaktinformasjon. Denne kontaktinformasjonen vil styret benytte i forbindelse med utsending av nyhetsbrev og annen relevant informasjon/varsling. Styret oppfordrer alle beboere til å registrere seg.

Sameiermøte 2017
Ordinært sameiermøte vil avholdes onsdag 5. april kl. 19.00 i lokalene til Friluftshuset (DNT), Sørengkaia 124. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap, årsberetning o.l. vil forretningsfører sende ut i forkant av møtet.

Saker til behandling på sameiermøtet
Saker som sameierne ønsker å behandle på sameiermøtet, må sendes styret per e-post senest mandag 27. februar. Forslaget må inneholde utkast til innstilling som sameiermøtet skal ta stilling til.

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas