NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, januar 2018

Av - Ukategorisert

Anmodning om fjerning av snø og is på balkonger/loggiaer

Etter vedvarende snøfall har det dannet seg snø på balkonger/loggiaer og spesielt der hvor det er en bred aluminiumskant på utsiden av rekkverket/glasset. Denne snøen blir til harde isklumper og istapper som etter hvert vil falle ned og som kan gjøre skader på vei ned i gårdsrommet.

Styret henstiller derfor alle beboere om å fjerne snøen slik at sameiet unngår skader. Snøen bør skyes/kastes forsiktig ned i gårdsrommet. Ta kontakt med styret dersom det er behov for bistand fra vaktmester.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie