NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, januar 2019

Av - Ukategorisert

Velkommen til årsmøte 2019

Årsmøte for sameiet vil avholdes onsdag 20. mars kl. 18.00 i lokalene til Friluftshuset (DNT), Sørengkaia 124. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap o.l. vil sendes ut av forretningsfører i forkant av møtet.

Saker til behandling på årsmøtet

Saker som sameierne ønsker å behandle på årsmøtet, må sendes styret per e-post senest mandag 18. februar. Forslaget må inneholde utkast til innstilling som årsmøtet skal ta stilling til.

Ny eier av næringslokaler og fellesgarasjen

Søylen Eiendom og Tellus Eiendom har nylig solgt sine eiendommer på Sørenga. Dette medfører at sameiets to næringslokaler har byttet eier, det samme gjelder de resterende næringslokalene på Sørenga, samt fellesgarasjen. Kjøper er det amerikanske selskapet Madison International Realty. Eiendommene vil være administrert av Arctic Business Management AS, mens forvalter er Carucel Eiendom AS.

For øvrig er det fra Oslo S Utvikling opplyst i en pressemelding at Madison International Realty gjennom seks transaksjoner har kjøpt størsteparten av bygulvet i Bjørvika. Totalt vil kjøpet gi Madison International Realty kontroll over 38.000 kvadratmeter med utleibart bruttoareal.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie