NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, juli 2016

Av - Ukategorisert

Arbeid med skråfasader i bygg A og B
Gjenoppbyggingen av skråfasaden i bygg A og B er i mål, og det er blitt avholdt sluttbefaring der styret deltok sammen med teknisk ekspert fra OPAK. OPAK vil utarbeide en rapport som oversendes styret etter ferien. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort og organiseringen fra entreprenør. Så fort ferien er over, vil grøntarealene mellom bygg A og B og mellom A og D oppgraderes med nytt gress og noe ny beplantning. Estimert tidspunkt er i midten av august.

Bruk av heiser
Det har vært noen driftsproblemer med enkelte av heisene i sameiet den siste tiden. Dersom du oppdager stans eller andre problemer, må dette meldes inn til styret og vaktmester umiddelbart. Styret vil vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes.

Ved flytting o.l. vil det kunne være behov for å sette døren i åpen stilling. Bruksanvisning for dette vil henges opp i alle heisene, samt på oppslagstavlene. Styret ber om at alle setter seg inn i disse retningslinjene. Heisdøren skal ikke blokkeres med esker eller likn. for å holdes åpen, dette vil medføre driftsproblemer og i mange tilfeller kunne føre til heisstans.

Gårdsrommet vårt
Vi har et grønt og frodig gårdsrom. Arbeidet med skråfasadene har dessverre opptatt mye plass den siste tiden, men nå er dette ryddet bort. Styret har kjøpt inn fire store pottene som nylig er blitt plassert ut og beplantet med sommerblomster. Tanker er at disse skal skape noen fargerike blikkfang og være et hyggelig tilskudd til det flotte gårdsrommet. Styret vil samtidig minne om at alle beboere har ansvar for å holde gårdsrommet ryddig og rent.

Lysstrengene i oppgangene
Det har i lang tid vært problemer med lysstrengene i oppgangene, og styret har arbeidet med å finne en god løsning. Per i dag er mange lyspærer som ikke lyser, og det er ikke slik vi ønsker å ha det i våre fellesarealer. Pga lang leveringstid og ferieavvikling kom ikke dette på plass i juni, men i løpet av august vil det monteres nye lysholdere og LED-pærer. Styret håper at dette løser problemene som vi har hatt.

Melding av feil og mangler
Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler, meldes dette ifra til styret og vaktmester på følgende e-post adresser: styret@sorenga2sameie.no / vegard.moen@usbl.no. Styret og vaktmester vil vurdere om en av sameiets serviceleverandører må tilkalles.

Ha en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas