NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, juni 2018

Av - Ukategorisert

Takterrassen
Sameiet har en flott takterrasse. Styret minner om at sameiet har egne regler for bruk av takterrassen. Disse reglene finnes på sameiets nettside og er også hengt opp ved inngangen til terrassen. Nytt fra i år er at selskap på over 10 personer må melde ifra til styret i forkant. Navn og telefonnummer til ansvarlig person må oppgis slik at styret har en kontaktperson å forholde seg til. Det er nylig montert tidsinnstilt lås på inngangsdøren til takterrassen, og åpningstiden er fra kl. 05.30 til kl. 23.00 alle dager.

Gårdsrommet
Gårdsrommet er grønt og frodig. Det er selskapet Steen&Lund som er blitt engasjert for å stå for det ukentlige vedlikeholdet i sommermånedene, samt klipping av busker, hekk og trær. Det vil i løpet av kort tid iverksettes utbedring av gressplenen i midten av gårdsrommet, samt området med hekk mot søppelsjaktene.

Styret vil også minne om at alle beboere har ansvar for å holde gårdsrommet ryddig og rent. Husk også å vise både romslighet og nødvendig hensyn til naboer, særlig på varme dager der vi trekker utendørs – enten på balkonger eller i gårdsrommet. Husordensreglene finnes på sameiets nettside.

Navn på postkasse og «Reklame nei takk»
Alle postkasseskilt skal i henhold til husordensreglene § 4 være ensartet. Se sameiets nettside for informasjon om bestilling av postkasseskilt.

Styret har anskaffet hvite skilt med teksten «Reklame nei takk». Eksisterende klistremerker vil i løpet av kort tid fjernes og erstattes av nye skilt på de postkassene som allerede har denne meldingen. Andre beboere som ønsker skiltet «Reklame nei takk» kan henvende seg til styret som vil sørge for montering.

Melding fra Fortum Varme
Det meldes om planlagt vedlikehold og at leveransen av fjernvarme vil være borte tirsdag 26. juni fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Dette vil medføre at sameiet ikke har tilgang på varme og varmtvann i dette tidsrommet.

Vi minner om…

  • Viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær derfor varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.
  • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no.
  • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.

 

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen,
Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas