NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, juni 2019

Av - Ukategorisert

Vask av garasjeanlegg – øvre og nedre plan
Det vil utføres vask av garasjeanlegget i øvre og nedre plan tirsdag 18. juni fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Alle biler og eventuelt andre gjenstander må være fjernet i dette tidsrommet.

Takterrassen
Sameiet har en flott takterrasse. Styret minner om at sameiet har egne regler for bruk av takterrassen. Disse reglene finnes på sameiets nettside og er også hengt opp ved inngangen til terrassen. Selskap på over 10 personer må melde ifra til styret i forkant. Navn og telefonnummer til ansvarlig person må oppgis slik at styret har en kontaktperson å forholde seg til. Det er montert tidsinnstilt lås på inngangsdøren til takterrassen, og åpningstiden er fra kl. 05.30 til kl. 23.00 alle dager.

Gårdsrommet
Styret vil minne om at alle beboere har ansvar for å holde gårdsrommet ryddig og rent. Husk også å vise både romslighet og nødvendig hensyn til naboer, særlig på varme dager der vi trekker utendørs – enten på balkonger eller i gårdsrommet. Husordensreglene finnes på sameiets nettside.

Navn på postkasse og «Reklame nei takk»
Alle postkasseskilt skal i henhold til husordensreglene § 4 være ensartet. Se sameiets nettside for informasjon om bestilling av postkasseskilt.

Styret har anskaffet hvite skilt med teksten «Reklame nei takk». Ta kontakt med styret dersom du ønsker å få montert et slikt skilt på din postkasse.

Vi minner om…

  • Viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær derfor varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.
  • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no.
  • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie