NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, juni nr.2 2019

Av - Ukategorisert

Avregning forbruk av vann og fjernvarme 2018
Avregning for forbruk av vann og fjernvarme for 2018 vil sendes ut fra forretningsfører i løpet av uke 26. Priser og forbruk var vesentlig høyere i 2018 enn det som lå til grunn ved estimering av akonto-beløp, og det innebærer at mange av seksjonseierne vil få en økt kostnad for 2018. Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål til avregningen.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en fortsatt god sommer!