NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, mai 2017

Av - Ukategorisert

Protokoll fra sameiermøte 2017
Ordinært sameiermøte ble avholdt onsdag 5. april. Protokoll fra møtet er tidligere sendt per post til alle seksjonseiere.

Styret i sameiet
På sameiermøtet ble styremedlemmene Beathe Lind og David Andersen-Eikeri gjenvalgt for to nye år. Resterende medlemmer av styret var ikke på valg.

Avregning fjernvarme og vannforbruk 2016
Avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2016 er ferdig fra Ista, og forretningsfører vil sende ut avregningene til alle seksjonseiere i løpet av uke 22. Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål til avregningen.

Garantitid og reklamasjoner
Det er snart fem år siden sameiet sto ferdig. Reglene om reklamasjon finnes i Bustadoppføringslova der det som hovedregel sies at det skal reklameres «innen rimelig tid» etter at kjøperen har eller burde fått kunnskap om mangelen. Dette betyr at reklamasjonstiden må vurderes konkret for den enkelte mangelen.  Loven setter videre en siste frist for reklamasjon på fem år fra overtakelsesdatoen. Styret oppfordrer alle seksjonseiere til å ta en ekstra sjekk av leiligheten før reklamasjonstiden utløper. Reklamasjoner skal sendes til Sørenga Utvikling på mail. Se sameiets nettside (www.sorenga2.no) for retningslinjer.

Gårdsrommet og takterrassen
Sommeren er kommet, og gårdsrommet er i ferd med å bli grønt og frodig. Det er selskapet Steen & Lund som er blitt engasjert for å stå for det ukentlige vedlikeholdet i sommermånedene. Om kort tid vil det plantes sommerblomster i de store blomsterpottene, i tillegg er det bestilt nye utemøbler. Styret vil også minne om at alle beboere har ansvar for å holde gårdsrommet ryddig og rent. Husk også å vise både romslighet og nødvendig hensyn til naboer, særlig på varme dager der vi trekker utendørs – enten på balkonger eller i gårdsrommet. Husordensreglene finnes under «Dokumenter» på sameiets nettside (www.sorenga2.no).

På takterrassen vil det komme to solide solsenger og fire store blomsterpotter. Styret håper dette blir et hyggelig tilskudd til terrassen. Vask av tregulv og utemøbler vil gjøres av vaktmester en av de nærmeste dagene.

Vedlikehold av private terrasser og balkonger
Styret minner nok en gang om viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig.

Melding av feil og mangler
Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler ved sameiets fellesarealer, meldes dette ifra til styret og vaktmester på følgende e-post adresser: styret@sorenga2.no / vegard.moen@usbl.no. Styret og vaktmester vil vurdere om en av sameiets serviceleverandører må tilkalles.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas