NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, mars 2018 nr.2

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2018

Ordinært årsmøte ble avholdt tirsdag 20. mars. Protokoll fra årsmøtet vil sendes ut til alle seksjonseiere fra forretningsfører. Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

  • Else Marie Bøthun (styreleder)                     gjenvalgt for 2 år
  • Jan Gunnar Fjeldberg (styremedlem)          gjenvalgt for 2 år
  • Thomas Kristian Bakke (styremedlem)       gjenvalgt for 2 år
  • Beathe Lind (styremedlem)                           ikke på valg
  • David Andersen-Eikeri (styremedlem)         ikke på valg
  • Danne Pettersson (varamedlem)                  gjenvalgt for 1 år
  • Geir Haugstveit (varamedlem)                      gjenvalgt for 1 år

I tillegg utgjør Sissel Vassdal og Anne Fallang valgkomité.

Skadedyr
Anticimex har i uke 12 vært på besøk i sameiet og satt ut limfeller i bodareal, rømningsvei, teknisk rom og under trapp ved heis i Sørengkaia 61 (bygg B). Dette er blitt gjort etter at en beboer observerte skadedyr i området. Anticimex har rapportert om funn av noen døde skjeggkre.

Viktig: Fellene må stå urørt i ca. 3 uker. Beboerne bes om å ta en ekstra sjekk av ting som hentes opp fra bodene og inn i leilighetene. Gjenstander før ristes slik at eventuelle skadedyr faller av.

Sameiets forsikring dekker skadedyrbekjempelse, og det er derfor viktig at alle beboere melder inn eventuelle funn av skadedyr direkte til Anticimex, samt til styret. Arbeidet som Anticimex gjør, er uten kostnad for den enkelte seksjonseier.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie