NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, mars 2018

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2018
Ordinært årsmøte vil avholdes tirsdag 20. mars kl. 18.00 i lokalene til Friluftshuset (DNT), Sørengkaia 124. Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte opp. Innkalling med årsregnskap, årsmelding o.l. er sendt per post til alle seksjonseiere.

Avfallscontainere fra mandag 19. mars
Fra mandag 19. mars vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Containerne vil tømmes ved behov, og nye vil settes ut. Det blir muligheter for å kaste avfall frem til og med fredag 23. mars. Vaktmester vil samtidig med at vi har containere i sameiet foreta en opprydding og fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealer. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på tverrslaget om containerne blir fulle.

Vedlikehold av oppgangene
Styret har i budsjettet for 2018 avsatt midler til maling av vegger i oppgangene (1. etasje og kjelleretasje). Det vil avholdes befaring i løpet av uke 11, og styret håper at arbeidet vil kunne bli sluttført innen første halvdel av mai. Mens arbeidet pågår vil det kunne bli noe redusert fremkommelighet i oppgangene.

Oppgradering av elanlegg ifm lading av elbiler
Styret arbeider for tiden med å innhente tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget knyttet til parkeringsanlegget i øvre og nedre plan. Dette for å sikre at alle som ønsker, kan installere ladestasjon for elbil i fremtiden. Seksjonseiere med parkeringsplass vil motta mer informasjon om dette arbeidet senere.

Avregning fjernvarme og vannforbruk 2017
Styret er lovet at avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2017 skal være ferdigstilt fra den eksterne leverandøren Ista før påske. Sammen med forretningsfører vil styret gjennomgå avregningen, og forretningsfører vil deretter sende ut avregningene til alle seksjonseierne. Planen er at alt skal være sendt ut i av april. Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål til avregningen.

Vi minner om…

  • Viktigheten av at alle sluk på terrasser og balkonger rengjøres jevnlig. Benytt denne påminnelsen til å ta en vårsjekk nå.
  • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no for mer informasjon.
  • At alle postkasseskilt i henhold til husordensreglene § 4 skal være ensartet.
  • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie