NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, mars 2019

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2019

Ordinært årsmøte ble avholdt onsdag 20. mars. Forretningsfører vil sende ut protokoll fra årsmøtet til alle seksjonseiere. Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

  • Else Marie Bøthun                         (styreleder)                       ikke på valg
  • Jan Gunnar Fjeldberg                    (styremedlem)                 ikke på valg
  • Thomas Kristian Bakke                 (styremedlem)                 ikke på valg
  • David Andersen-Eikeri                  (styremedlem)                 gjenvalgt for 2 år
  • Benno Schuster                             (styremedlem)                 valgt for 2 år
  • Danne Pettersson                         (varamedlem)                  gjenvalgt for 1 år
  • Mette Solberg Haugstveit            (varamedlem)                  valgt for 1 år
  • Jan Terje Nordlien                         (varamedlem)                  valgt for 1 år
  • Ole-Anders Midtskog                    (varamedlem)                  valgt for 1 år
  • Naomi Ichihara Røkkum              (varamedlem)                  valgt for 1 år

Rekkefølgen på vara ble ikke besluttet på årsmøtet, men vil avklares av styret på konstituerende styremøte.

I tillegg utgjør Sissel Vassdal og Anne Fallang valgkomité.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie