NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, november 2017

Av - Ukategorisert

Felleskostnader og a konto innbetalinger 2018 – boligseksjoner
I styrets forslag til budsjett for 2018 er det lagt opp til at felleskostnadene holdes på uendret nivå. A konto innbetalinger for fjernvarme og vannforbruk økes med 15 % pga økning i både priser og samlet forbruk for sameiet. Styret har for øvrig gjennom høsten iverksatt tiltak for å forsøke å redusere fjernvarmeforbruket i sameiet ved at ventilasjonsvarmen er justert noe ned. Det er per i dag for tidlig å si noe om virkningen av dette tiltaket. Andre tiltak knyttet til inneklimaet vurderes i tillegg. Samtidig vil styret oppfordre alle til å påse at dører o.l. til fellesarealer holdes lukket for på den måte å minimere varmetapet ut.

Husk at du som seksjonseier/beboer kan følge ditt forbruk av fjernvarme og vann gjennom de målerne som sitter montert i det tekniske skapet i leiligheten, se bildene nedenfor.

   

Juletre i gårdsrommet
I løpet av de nærmeste dagene vil vaktmester sette opp juletre med belysning i gårdsrommet.

Vedlikeholdsfase
Sameiet har nå passert fem år og er kommet over i vedlikeholdsfasen. Styret er i gang med å vurdere ulike vedlikeholdsbehov. En av oppgavene som styret ønsker å prioritere i 2018, er maling av oppgangene, primært 1. etasje og kjelleretasje, der slitasjen er størst. Det vurderes også utskiftning av de fastmonterte mattene i inngangspartiene fra gårdsrommet. På noe lengre sikt, vil maling av utendørs treverk være en av de vedlikeholdsarbeidene som må gjennomføres.

Styret minner om:

  • Alle seksjonseiere bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger o.l. er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises for øvrig til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1.
  • Postkasseskilt: I henhold til husordensreglene skal postkasseskiltene i sameiet være ensartede. I enkelte av oppgangene er det i dag stor variasjon, og styret ønsker å stramme inn på dette. Postkasseskilt bestilles i nettbutikken til Skiltservice (www.skiltservice.com).

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere i sameiet en riktig fin førjulstid!

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas