NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, november 2018

Av - Ukategorisert

Felleskostnader og akonto innbetalinger 2019 – boligseksjoner
I styrets forslag til budsjett for 2019 er det lagt opp til at ordinære felleskostnadene holdes på uendret nivå. For seksjonseiere med parkeringsplass, øker månedsprisen fra kr. 200 til kr. 250. Akonto innbetalinger for fjernvarme og vannforbruk økes med 13 %, og denne økningen skyldes hovedsakelig økning i pris gjennom 2018.

Husk at du som seksjonseier/beboer kan følge ditt forbruk av fjernvarme og vann gjennom de målerne som sitter montert i det tekniske skapet i leiligheten.

Vedlikeholdsfase
Sameiet har nå passert seks år og er kommet over i vedlikeholdsfasen. Styret er i gang med å vurdere ulike vedlikeholdsbehov. En av oppgavene som styret ønsker å prioritere i 2019, er maling av alle partier med trepanel på byggenes fasade, inkludert loggiaer. Styret arbeider med å innhente tilbud og håper at dette arbeidet kan utføres i løpet av våren 2019. Det planlagte arbeidet vil ikke medføre en økning i felleskostnadene da sameiet har oppsparte midler.

Juletre i gårdsrommet
I løpet av november vil vaktmester sette opp juletre med belysning i gårdsrommet.

Styret minner om:

  • Alle seksjonseiere bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger o.l. er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises for øvrig til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1

 

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere i sameiet en riktig fin førjulstid!

Med vennlig hilsen,
Styret i Sørenga 2 sameie