NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, oktober 2017

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra fredag 13. oktober
Fra fredag 13. oktober vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Containerne vil tømmes ved behov, og nye vil settes ut. Det blir muligheter for å kaste avfall i en uke. Vaktmester vil samtidig med at vi har containere i sameiet foreta en opprydding og fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealer. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Lys i oppgangene
Som flere beboere sikkert har observert, er det enkelte taklamper i oppgangene som ikke fungerer. Det er svært beklagelig at fellesarealene har hatt denne mangelen over lang tid, men styret har en reklamasjonssak gående knyttet til disse lampene. Nye lamper skal nå være bestilt, og styret håper at disse vil være på plass i løpet av måneden.

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas