NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, oktober 2020

Av - Ukategorisert

Sanering av skjeggkre i fellesarealer

Styret iverksatte for en tid tilbake en kartlegging av skjeggkre i fellesarealene etter anbefaling fra Anticimex. En konklusjon på dette arbeidet har vært at det skal gjennomføres sanering ved at det legges ut åte med en mild gift. Etter anbefaling av Anticimex legges det ut åte i alle bodområdene – dette mener de er hovedproblem-områdene der skjeggkreene hovedsakelig sprer seg. Første omgang med saneringen blir utført 2. november og behandlingen vil bli gjentatt etter 6 mnd. 

Iht. Anticimex vil åten som i dag benyttes ikke bare ta knekken på individene som spiser åten i fellesområdene, men vil også påvirke populasjonen som helhet ved at individene som spiser åten gradvis dør i løpet av noen dager og selv blir til nytt åte andre gjemmesteder i bygningsmassen.

Styret vil også fremover sørge for at blir satt ut feller for kontinuerlig å kunne overvåke mengden av skjeggkre i fellesarealene i sameiet

Videre viser styret til hjemmesiden https://sorenga2.no/skadedyr/ og oppfordrer alle til:

  • Kaste pappemballasje.
  • Holde det ryddig og rent i egen bod og lagre eiendelene i plastkasser og ikke i pappkasser.
  • Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten.
  • Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende.
  • Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.

Dersom man oppdager skjeggkre i egen leilighet bør man ta kontakt med Anticimex og bestille sanering til seg selv og egen leilighet (se https://sorenga2.no/skadedyr/). For en 70-80 kvm stor leilighet koster dette ca. 3500,- pr. omgang med behandling. Det anbefales 2 behandlinger med 5-6 måneders mellomrom. Denne type behandling har vist seg svært effektiv, og er noe flere i sameiet har veldig gode erfaringer med.

Med vennlig hilsen,
Styret i Sørenga 2 sameie