NYHETER

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, september 2016

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra 22. september
Fra torsdag 22. september vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Containerne vil tømmes ved behov, og nye vil settes ut. Det blir muligheter for å kaste avfall i en uke. Neste runde med container antas å bli i januar. Vaktmester vil samtidig med at vi har containere i sameiet foreta en opprydding og fjerne gjenstander som er hensatt i fellesarealer.

Postkasseskilt
I henhold til husordensreglene skal postkasseskiltene i sameiet være ensartede. I enkelte av oppgangene er det i dag stor variasjon, og styret ønsker å stramme inn på dette. Postkasseskilt bestilles i nettbutikken til Skiltservice (www.skiltservice.com), og prisen er kr. 130. Følgende type skal velges: Standard postkasseskilt, Sandbergkassen, hvit plate med svart skrift.

Oppfordring til hundeeiere
Vaktmester melder om at det er mange hundeeiere som ikke tar ansvar og fjerner hundebæsj som legges igjen på sameiets fellesarealer. Dette skaper problemer ved gressklipping o.l., og styret henstiller alle hundeeiere til å bidra for å skape et rent og hyggelig bomiljø.

Ny nettside – www.sorenga2.no
Styret har i en periode arbeidet med en ny nettside. Noen mindre justeringer gjenstår fortsatt og vil komme på plass om kort tid, men nettsiden er klar til bruk. Vi har derfor gleden av å invitere alle beboere til www.sorenga2.no. Velkommen skal dere være!

Ny e-postadresse til styret
I forbindelse med lansering av ny nettside er det også blitt opprettet en ny mailadresse til styret. Fremover treffer dere styret på styret@sorenga2.no. Den gamle mailadressen vil være aktiv i en overgangsperiode.

Utsending av nyhetsbrev og varsling på e-post og SMS
På den nye nettsiden kan seksjonseiere og leietakere registrere sin kontaktinformasjon. Denne kontaktinformasjonen vil styret benytte i forbindelse med utsending av nyhetsbrev og annen relevant informasjon/varsling. Styret oppfordrer alle beboere til å registrere seg.

Vi minner om…

  • Husordensreglene, som finnes tilgjengelig på den nye nettsiden her.
  • Ved gjentatt bråk og støy hos naboer, kan styret orienteres. På den nye nettsiden finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen.

 

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas