NYHETER

image

Informasjon til beboere – mai 2021

Av - Ukategorisert

Digitalt Årsmøte 2021
Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt og avsluttet 5.mai. Protokoll sendes ut per epost til seksjonseiere.Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

 • Danne Petersson (styreleder) ikke på valg
 • Jan Gunnar Fjeldberg (styremedlem) ikke på valg
 • Mette Solberg Haugstveit (styremedlem) valgt for 2 år
 • Mylvaganam Satchi (styremedlem) valgt for 2 år
 • Charlotte Natalie Svanøe (varamedlem) valgt for 1 år
 • Naomi Røkkum (varamedlem) valgt for 1 år

Forsiktighet ved rengjøring av terrasser / balkonger
Det er tide for rengjøring av terrasser og da er det viktig å sørge for at alle sluk på terrasser og balkonger rengjort og fri. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.

Avregning fjernvarme og vannforbruk
Avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2020 er ferdigstilt fra den eksterne leverandøren Ista. Forretningsfører vil sende ut avregningene til alle seksjonseierne denne uken.Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål til avregningen. Ellers viser styret til www.Istaonline.no der hver enkelte kan følge med på egne forbruket.

Vi minner om…

 • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no for mer informasjon.
 • At alle postkasseskilt i henhold til husordensreglene § 4 skal være ensartet.
 • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.
 • Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.
 • Sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler

Med vennlig hilsen

Styret Sørenga 2 sameie

Styrets nettside: www.sorenga2.no
Styrets e-postadresse: styret@sorenga2.no