NYHETER

image

Kandidater til styret 2021

Av - Ukategorisert

Sameiet trenger kandidater til styret, meld deg!

Ønsker du å gjøre en forskjell i sameiet? Kandidater til styret oppfordres til å melde seg innen 17.feb.

Styret i Sørenga 2 sameie bestod i 2020 av totalt 5 medlemmer. Til valget 2021 er det planlagt å redusere antallet medlemmer i styret til 4. I styret så sitter det helt ordinære personer, med individuelle styrker og svakheter som alle andre, men til felles har vi at vi er interessert i å skape og ha et godt boligmiljø rundt oss og er villig til å investere litt tid for å oppnå dette. Det må nevnes at vervet som styremedlem i sameiet vårt innebærer til tider en del praktisk gjøremål og oppfølgning av vedtak som styret beslutter samt kommunisering med beboere og andre.

Nå trenger styret flere gode kandidater som ønsker å bidra i sameiet, det er ønskelig med forskjellig kompetanse og bakgrunn til å videreutvikle det gode bomiljøet vi har her i sameiet og generelt på Sørengautstikkeren.

Følgende skal velges ved årsmøtet 24.mars:

  • 2 stk styremedlemmer for 2 år.
  • 2 stk varamedlemmer for 1 år.
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål om vervet. Ta kontakt med styret, styret@sorenga2.no eller styreleder, tlf. (+47) 413 23 932, så skal vi få dere nominert til valget 24.mars.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut ifra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.