NYHETER

image

Kandidater til styret 2021

Av - Ukategorisert

Hvorfor bli styremedlem? 

Som medlem av styret er du med på å sette et positivt preg på Sørenga. Du er delaktig i å sette agendaen for styrearbeidet og får medbestemmelsesrett over hvilke prosjekter og investeringer sameiet bør prioritere. Styrevervet er en fin anledning til å bli bedre kjent med naboene dine, både i og utenfor styret.

Du får mulighet til å påvirke på tvers av øvrige sameier på Sørenga i forskjellige samarbeidsforum.

Du vil også få en sjanse til å opparbeide deg nyttig erfaring innen organisasjonsarbeid samt forskjellig kursing og opplæring for styreverv gjennom Usbl.  

Hva gjør du som styremedlem?

Som styremedlem deltar du på styremøtene og vil ha påvirkning gjennom din talerett og stemmerett. Hvert styremedlem får forskjellige arbeidsområder som de følger opp. Dette innebærer oppfølging av prosjekter, holde kontakten og forhandle med leverandører, svare på beboerhenvendelser og inspisere fellesområdene for avvik, mangler eller forbedringer.

Hva gjør du som vara?

Hovedrollen til varamedlemmene er å ta over styreposisjonen til et styremedlem hvis personen, av forskjellige grunner, ikke kan utføre pliktene sine lenger.

Varamedlemmer har frem til nå i sameiet ikke blitt involvert i møtevirksomhet eller styrets arbeid.

Hvem er du?

Den viktigste kvalifikasjonen du må ha som styremedlem er et ønske om å ha et hyggelig og ryddig bomiljø samt bidra for å gjøre sameiet til en god plass å bo samt innsatslysten til å få det til.

Det er ønske om et allsidig styre der medlemmene har forskjellige bakgrunner, profesjoner og erfaring. Styrets arbeid består til stor del av praktiske gjøremål, oppfølgning av arbeid, kommunisering med styret og sameiere. Samtidig er det noen oppgaver av arbeidet som krever viss forståelse for økonomi, kontraktsinngåelse og prosjekthåndtering.