NYHETER

image

Nabovarsel fra den Norske Opera & Ballett

Av - Ukategorisert

Nabovarsel – prøver og forestillinger på Operataket 31. mai til 19. juni, samt Sankthans-konsert 23/6

Hei kjære naboer av Den Norske Opera & Ballett.

9. juni har vi premiere på forestillingen En Midnattssolsdrøm som skal danses på Operataket;  2 matinèerog 6 kvelder frem til og med 19. juni.

Prøver vil pågå fra 31/5, både noe dag og kveld. 

Forestillingen blir rundt 45 minutter, begynner 21:30 og benytter seg av innspilt musikk via høyttalere.

Ønsker samtidig også varsle Sankthans-konsert på Operaens forplass 23/6 med hele Operaorkesteret live, dette begynner kl 1900 og varer 1 time.

Arrangementene er blitt forhåndsmeldt og akseptert av Helseetaten som er delegert myndighet etter forskrift om begrensning av støy i medhold av Folkehelseloven. 

Vi vil ikke benytte lydnivåer som overskrider varslingsgrensen.

Kontaktperson for Sankthans på Operataket er produsent Gisle Stenersen, gisle.stenersen@operaen.no mob 47915228  

Kontaktperson for En Midnattssols drøm er produsent Mimi Cejka, mimi.cejka@nasjonalballetten.no mob 90184575

Håper dette ikke vil medføre til større sjenanse for dere naboer, beboere og gjester!

Med vennlig hilsen Mimi Cejka

Mimi Cejka

Produsent Nasjonalballetten /

Producer, The Norwegian National Ballet


DEN NORSKE OPERA & BALLETT

THE NORWEGIAN NATIONAL OPERA & BALLET

MOB    (+47) 901 84 575

TLF     (+47) 21 42 21 00

WWW.OPERAEN.NO/