Ny i sameiet

Velkommen!

Hei og velkommen til Sørenga 2 Sameie!

Som ny seksjonseier (eller leietaker) har du sikkert noen spørsmål. Vi håper du finner svaret på våre hjemmesider. Nedenfor har vi listet opp nyttig og viktig informasjon for deg som er ny i sameiet. Håper du tar deg tid til å lese dette.

Vanlige spørsmål

Her er det samlet opp vanlig forekommende spørsmål som er nyttig å ta del av.

Nyhetsbrev

Informasjon fra styret distribueres kun via e-post og SMS. Det er derfor veldig viktig at du sørger for å holde oss oppdatert med riktig kontaktinformasjon. Skal du leie ut leiligheten er du også pliktig til å oppdaterer styret med leietakers kontaktinformasjon til en hver tid. Alle nye seksjonseiere og leietakere vi har registrert e-postadressen på, mottar en velkomst e-post med nyttig informasjon. For mer informasjon, se her.

Giro for felleskostnader

Du får tilsendt giroer for felleskostnader direkte fra vår forretningsfører Usbl. Dersom overtagelse er midt i en måned forutsettes det at den måneden blir betalt av selger og at du gjør opp med selger for oppgjørsmåneden. Du må ikke bruke selgers giroer ved innbetaling.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte Usbl. Informasjon om forretningsfører finner du her.

Avlesning vann og varme

Her finner du viktig informasjon om avlesning av vann/varme, samt nyttig informasjon om hvordan anlegget fungerer.

Avlesning strømmåler

Strøm blir fjernavlest automatisk fra strømleverandør.

Strømmåler er plassert i et skap ute i oppgangen i hver etasje. Det er et felles skap for alle målere i én etasje. Døren er uten dørhåndtak og du åpner døren kun ved å vri nøkkelen forsiktig.

Nøkkel skal følge leiligheten. Mangler du nøkkel til strømskapet, kan få kjøpt dette hos en hvilken som helst nøkkelforandler/nøkkelsliper. Be om en standard strømskapnøkkel for Hafslund. Det er typen “OLU” du skal ha.

Søppelhåndtering og avfall

Avfallshåndteringen på Sørenga er ivaretatt med nedgravde siloer som tømmes av spesialbiler. Du finner alt du trenger å vite her.

Navnelapp til ringeklokke

Navnelapp til ringeklokken bestilles hos styret styret. Les mer her.

Vennligst ikke sett opp klistrelapper eller lignende. Disse vil bli fjernet.

Postkasseskilt

Sameiet skal ha en felles og lik fasade. Det betyr at alle må bestille like postkasseskilt til sine postkasser. Les mer her.

TV og bredbånd

CDSameiet har avtale med Telenor (tidligere Canal digital) om levering av TV- og bredbåndtjenester. Dette er en standardavtale som betales over fellesutgiftene. For fullt utbytte av fordelene som inngår i avtalen så kan beboere ta kontakt med Telenor kundeservice på tel. 915 09000. Den enkelte seksjonseier kan inngå avtale direkte med Telenor om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbånd og bredbåndstelefoni.

T-We Boks (dekoder) og trådløs ruter følger leiligheten.

For mer info: www.telenor.no eller ring 915 09000.

Boligperm

Boligpermen er din dokumentasjon av boligen på nett. Ved å registrere deg vil du bl.a. motta påminnelse om vedlikehold via e-post. Se mer info her.

Husordensregler

Vi forutsetter at du følger de reglene som gjelder. Husordensreglene finner du her.
Regler for behandling av naboklager i Sørenga 2 Sameie kan du lese mer om her.

Sameiets vedtekter, årsberetning og protokoll

Sameiets vedtekter finner du her. Årsberetning og protokoll fra det siste årsmøtet skal du ha fått utlevert av megler. I årsberetningen finner du mye nyttig informasjon om sameiet. Hvis du eventuelt ikke har fått disse papirene, ber vi deg kontakte megleren for å få dem. Ta vare på disse dokumentene.

Sykkelrom

Sameiet har fire avlåste sykkelboder med mange oppstillingsplasser.

Det er ikke faste plasser, men ber om at dere benytter sykkelstativene. Låser man sykkelen til stativet, er de også bedre sikret mot tyveri.

Dør til sykkelbodene skal alltid holdes låst.

Felles takterrasse

Vi har en flott takterrasse til bruk for alle som bor i sameiet. Terrassen ligger i 8.etg i blokk B, no.61. For å legge forholdene best mulig til rette for et trivelig opphold på ”byens tak” har vi utarbeidet egne ordensregler for takterrassen. Disse finner du her.

Nøkler

Seksjonseiere kan bestille ytterligere systemnøkler for egen seksjon. Les mer her.

Parkering

Informasjon om parkering finner du her.

Markiser/screens

Oppsett av markiser skal samsvare med Sameiets godkjente fargekoder. Solskjermingsgruppen har levert markiser og screens til Sørenga 2 sameie.

Overvåkningskameraer

Alle inngangspartiene, samt garasje, sykkelbod i atriet og deler av kjellergangene er betjent av overvåkningskameraer som driftes av styret.

Sørenga Forum på Facebook

Sørenga Forum er en Facebook-gruppe for beboerne på Sørenga. Den er åpen for alle byggetrinn, både eiere og leiere. Dette er en plattform for kommunikasjon som inneholder nyttig informasjon og diskusjoner i nabolaget. Den er ment for å bidra til et godt naboskap og en positiv utvikling av området. Her kan beboere på tvers av sameiene utveksle informasjon, dele bilder og filer. Facebook-siden er lukket for uvedkommende. Ved å be om medlemskap godtgjør du at du enten eier eller leier en leilighet på Sørenga. Du blir godkjent av en administrator. Siden finner du her. Sørenga byggetrinn 2 har også et eget forum, den siden finnes her.

NB! Styrene på Sørenga følger ikke opp saker som blir løftet og diskuterte på sosiale medier.