NYHETER

image

Kandidater til styret 2021

Av - Ukategorisert

Sameiet trenger kandidater til styret, meld deg!

Ønsker du å gjøre en forskjell i sameiet? Kandidater til styret oppfordres til å melde seg innen 17.feb.

Styret i Sørenga 2 sameie bestod i 2020 av totalt 5 medlemmer. Til valget 2021 er det planlagt å redusere antallet medlemmer i styret til 4. I styret så sitter det helt ordinære personer, med individuelle styrker og svakheter som alle andre, men til felles har vi at vi er interessert i å skape og ha et godt boligmiljø rundt oss og er villig til å investere litt tid for å oppnå dette. Det må nevnes at vervet som styremedlem i sameiet vårt innebærer til tider en del praktisk gjøremål og oppfølgning av vedtak som styret beslutter samt kommunisering med beboere og andre.

Nå trenger styret flere gode kandidater som ønsker å bidra i sameiet, det er ønskelig med forskjellig kompetanse og bakgrunn til å videreutvikle det gode bomiljøet vi har her i sameiet og generelt på Sørengautstikkeren.

Følgende skal velges ved årsmøtet 24.mars:

 • 2 stk styremedlemmer for 2 år.
 • 2 stk varamedlemmer for 1 år.
 • Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål om vervet. Ta kontakt med styret, styret@sorenga2.no eller styreleder, tlf. (+47) 413 23 932, så skal vi få dere nominert til valget 24.mars.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut ifra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.

Årsmøte 2021 i Sørenga 2 sameie

Av - Ukategorisert

Forhåndsvarsel om årsmøte i Sørenga 2 sameie

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt  onsdag 24. mars 2021 kl. 18.00.

Grunnet Koronasituasjonen og usikkerheter rundt restriksjoner for årsmøte blir høgst sannsynlig årsmøtet avholdt digitalt via Min sidewww.Usbl.no. Vedlagt er skriv fra Usbl hvordan skaffe seg innlogging på Min side for dere som ikke opprettet dette. Styret oppfordrer alle seksjonseiere gjøre seg kjent med Min side. Mer info om bruken av Min side finner dere også her: https://www.usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Innmelding av saker

Frist for innmelding av saker er 17.feb 2021, for enkel håndtering av saker så kan disse registreres direkte på Min side av hver enkelte. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
 • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
 • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Det er også mulig for å melde inn saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Styret@sorenga2.no innen fristen.

Valg av styremedlemmer

I år er det 2st styremedlemmer som skal velges på årsmøtet. Aktuelle kandidater må utnevnes i forkant av møtet så styret oppfordrer derfor alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å melde interesse i forkant til og være med på valget.

Kandidater må gjerne ta kontakt med styret v/ Styret@sorenga2.no i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Giroblanketter for første halvdel 2021

Av - Ukategorisert

Forretningsfører Usbl informerer at etter en rutinekontroll har de oppdaget at giroblankettene for første halvdel av 2021 ikke er blitt sendt ut til eiere som valgt å motta giroer på papir.

Usbl vil få sendt dem ut umiddelbart, men på grunn av forsinkelsen endres betalingsfrist for januar til 30.01.

Dette gjelder kun de som mottar giroer på papir. Usbl beklager feilen som oppstått.

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, desember 2020

Av - Ukategorisert

Rens av tepper og behandling av trapper

Mandag 7. desember vil det utføres periodisk renhold av sameiets oppganger. Dette inkluderer blant annet rens av tepper og behandling av trapper. Det kan derfor bli behov for at enkelte arealer stenges i kortere perioder i forbindelse med tørking. Inngangene i underetasje 1 og 2 kan brukes i denne perioden.

Styret minner om:

 • Alle seksjonseiere bes kontrollere at sluk på terrasser/loggiaer/balkonger o.l. er renset og rengjort. Dette for å hindre oversvømmelser og eventuelle lekkasjer dersom det skulle komme store nedbørsmengder. Det henvises ellers til vedlikeholdsplikten i sameiets vedtekter § 4.1.
 • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no .

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboere i sameiet en riktig fin førjulstid!


Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, oktober 2020

Av - Ukategorisert

Sanering av skjeggkre i fellesarealer

Styret iverksatte for en tid tilbake en kartlegging av skjeggkre i fellesarealene etter anbefaling fra Anticimex. En konklusjon på dette arbeidet har vært at det skal gjennomføres sanering ved at det legges ut åte med en mild gift. Etter anbefaling av Anticimex legges det ut åte i alle bodområdene – dette mener de er hovedproblem-områdene der skjeggkreene hovedsakelig sprer seg. Første omgang med saneringen blir utført 2. november og behandlingen vil bli gjentatt etter 6 mnd. 

Iht. Anticimex vil åten som i dag benyttes ikke bare ta knekken på individene som spiser åten i fellesområdene, men vil også påvirke populasjonen som helhet ved at individene som spiser åten gradvis dør i løpet av noen dager og selv blir til nytt åte andre gjemmesteder i bygningsmassen.

Styret vil også fremover sørge for at blir satt ut feller for kontinuerlig å kunne overvåke mengden av skjeggkre i fellesarealene i sameiet

Videre viser styret til hjemmesiden https://sorenga2.no/skadedyr/ og oppfordrer alle til:

 • Kaste pappemballasje.
 • Holde det ryddig og rent i egen bod og lagre eiendelene i plastkasser og ikke i pappkasser.
 • Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten.
 • Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende.
 • Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.

Dersom man oppdager skjeggkre i egen leilighet bør man ta kontakt med Anticimex og bestille sanering til seg selv og egen leilighet (se https://sorenga2.no/skadedyr/). For en 70-80 kvm stor leilighet koster dette ca. 3500,- pr. omgang med behandling. Det anbefales 2 behandlinger med 5-6 måneders mellomrom. Denne type behandling har vist seg svært effektiv, og er noe flere i sameiet har veldig gode erfaringer med.

Med vennlig hilsen,
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er åpnet

Av - Ukategorisert

Det digitale årsmøtet for Sørenga 2 sameie er i gang. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» på usbl.no.

For å delta må du først opprette bruker på “Min side”. Dersom du ikke har opprettet bruker, gjør du det ved å klikke på linken “Min side” og deretter “Registrer bruker”. Du må oppgi e-post eller mobil og det må være tilsvarende det som er registrert hos Usbl.

Ved problemer, kontakt kundesenteret på telefon 22 98 38 00. Det digitale årsmøter er tilgjengelig fram til 26. april kl. 18.00.

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, april 2020

Av - Ukategorisert

Avfallscontainer fra fredag 17. april
Fra fredag 17. april vil det bli plassert avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall, i tverrslaget. Det blir muligheter for å kaste avfall frem til mandag 20. april. Merk: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass. Ikke sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

Årsmøte 2020 – forretningsfører tilrettelegger for digital gjennomføring
I lys av situasjonen med koronavirus er Usbl i ferd med å tilrettelegge for digital avholdelse av årsmøte 2020. Forretningsfører anbefaler at ordinære årsmøtesaker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg gjennomføres via digitalt årsmøte. Resterende saker utsettes til ekstraordinært årsmøte senere i 2020 eller ordinært årsmøte neste år.

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor seksjonseierne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på «Min side» (Usbl), hvor hver seksjonseier gjør sin avstemming på sakene som ligger der i løpet av et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 7 dager. Dette kan sammenlignes med å logge seg inn på Altinn og levere skattemeldingen, hvor hver person er identifisert og unik.

Styret er positiv til å gjennomføre digitalt årsmøte, og vi planlegger å få dette gjennomført i tidsrommet 20.-27. april. Usbl trenger kontaktinformasjon (e-post eller mobiltelefonnummer) til alle seksjonseierne for å kunne tilrettelegge for avstemming på «Min side». Dersom du ikke har registrert kontaktinformasjon eller ønsker å oppdatere informasjonen, må det innen onsdag 15. april sendes mail til styret (styret@sorenga2.no). Følgende informasjon må oppgis: Navn (fornavn og etternavn) på seksjonseier, seksjonsnummer, leilighetens adresse (Sørengkaia XX), samt e-post og/eller mobilnummer. Styret vil sende ut en veiledning for registrering på «Min side» etter påske.

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Utsettelse av årsmøte og ekstra renhold, mars 2020

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2020 – utsettelse
Årsmøte for sameiet var planlagt torsdag 19. mars kl. 18.00 i lokalene til forretningsfører Usbl. I lys av utviklingen rundt koronasmitte har Usbl bestemt at ingen kundeansvarlige skal delta på årsmøter de neste 14 dagene. Det skal heller ikke avholdes årsmøter i Usbl sine lokaler. Årsmøtet til sameiet vil derfor utsettes, og styret vil komme tilbake med nytt tidspunkt for avholdelse.

Ekstra renhold
Med virkning fra mandag 16. mars vil det innføres daglig renhold av flater som det vanligvis tas på, som rekkverk, heisknapper og dørhåndtak, i sameiet. Dette for å begrense smitte av koronavirus.

Med vennlig hilsen
Styret i Sørenga 2 sameie

image

Informasjon til beboere i Sørenga 2 Sameie, januar 2020

Av - Ukategorisert

Velkommen til årsmøte 2020
Årsmøte for sameiet vil avholdes torsdag 19. mars kl. 18.00 i lokalene til forretningsfører Usbl i Oslo sentrum (Arbeidersamfunnets plass 1). Vi oppfordrer alle seksjonseiere til å møte. Innkalling med årsregnskap o.l. vil sendes ut av forretningsfører i forkant av møtet.

Saker til behandling på årsmøtet
Saker som sameierne ønsker å behandle på årsmøtet, må sendes styret per e-post senest mandag 17. februar. Forslaget må inneholde utkast til innstilling som årsmøtet skal ta stilling til.

Valg av styreleder og styremedlemmer
Det er flere styreverv som er på valg på årsmøtet. Styret oppfordrer alle som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet til å møte opp på årsmøtet og være med på valget. Valgkomitéen kan kontaktes på e-post   (a-fa@altiboxmail.no/sissel@pluss-ok.no). Kandidater må gjerne ta kontakt med styret i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Med vennlig hilsen

Styret i Sørenga 2 sameie