NYHETER

Opprydding av sykler og diverse i sykkelrommene starter i dag 21.juni

Av - Ukategorisert

Styret viser til tidligere utsendt informasjon om rydding av sykkelrom, i eget skriv, i Nyhetsbrev, samt på oppslagstavler.


I løpet av uke 25 ser styret gjennom sykkelrommene og fjerner sykler og annet som fremdeles har blå tape (på bakhjul). Det er derfor viktig at du går innom sykkelrommet i dag mandag 21.juni og fjerner blå tape.


Hvis du har vanskeligheter med dette, må du sende mail til styret styret@sameie2.no og be om hjelp.

Mvh

Styret Sørenga2 sameie

Nyhetsbrev – sommer 2021

Av - Ukategorisert

Diverse informasjon

Vask av garasjeanlegg – øvre og nedre plan
Det vil utføres vask av garasjeanlegget i øvre og nedre plan. Eiere av p-plasser blir nærmere informert direkte på mail om dato/tidspunkt og det settes oppslag i garasjene. Alle biler og eventuelt andre gjenstander må være fjernet for maskinen skal komme til å vaske godt.

Oppgradering av låssystem i kajakkrommet (er på gang).
Låssystem til kajakkrommet er i ferd med å oppgraderes slik at det nøkkelfritt og adgang med bruk av nøkkebrikke. De som har kajakkplasser blir kontaktet direkte per mail.
«Reklame nei takk»
Styret har hvite skilt med teksten «Reklame nei takk». Ta kontakt med styret dersom du ønsker å få montert et slikt skilt på din postkasse.

Rydding av sykkelrom

Påminnelse om å fjerne blå tape fra sykkelen din eller andre saker i sykkelrommene. Husk å gjøre dette innen mandag 21. juni.

Disponibelt toalett ved bruk av felles takterrasse

Det er tilrettelagt for toalett til de som bruker takterrassen. Toalettet finner du på nivå -1 i samme bygg som takterrassen, og døra er merket med skilt. Du må bruke nøkkelbrikken din, den samme brikken som brukes til takterrassen.

Oppdatering fra felles arbeidsgruppe om status for sommersesongen på Sørenga

Oslo 20170713. Dronebilde av Sørenga. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Styrene har en felles målsettingsammen med de andre sameiene om å begrense det kaoset vi tidvis har opplevd på fine sommerdager på Sørenga. Siden juni i 2020 har det vært en felles arbeidsgruppe som har holdt dialogen med Bymiljøetaten, Politiet, og Carucel Eiendom(Næringsarealer). Gruppen har stort sett hatt en god og åpen dialog, men det betyr ikke at sameiene er fornøyde med situasjonen og dialogen fortløper.

Sanitæranlegg sjøbadet: Bymiljøetaten og Carucel Eiendom har etter lang tid kommet til enighet om midlertidig løsning (i Sørenga 5 sameie) for utvidet sanitæranlegg i etasjen under Turistforeningen, dette er kommet på plass denne uken. Det er også avtale om permanent løsning i de samme lokalene- dette kommer på plass foran sommeren 2022. Både vekterne og politiet følger dessuten med på hva som skjer av individuelle valg (dvs. at busker, trapper etc. benyttes), slik at vi kan få gjort tilpasninger. Det bør dessuten skiltes på Havnepromenaden ved Rema 1000 hvor sanitæranlegget for hele Sørenga er.

Vektere: Vektertjenesten for kommunen utvides fra tirsdag 15. juni, til 15. august til å gjelde hele døgnet. Da vil de også følge opp slik at det ikke blir samling langs Havnepromenaden, hvor festen p. t. har en tendens til å fortsette. De følger med på bevegelser og aktivitet og rapporterer sine observasjoner til politiet hver uke, som grunnlag for ev. mer detaljert oppfølgning og inngripen.

Trafikk – biler og motorsykler, og hastighet langs veien. Dette vil bli fulgt opp, trolig med mer fartdempende tiltak fra Oslo kommune. Også politiet er oppmerksom på kjøremønsteret, og på villparkeringen (som er Oslo kommune / BYM sitt oppfølgnings-ansvar). Politiet og BYM trafikk skal se på trafikken med spesiell fokus på kritiske punkter her ute som for eksempel den trange svingen ute ved REMA 1000.

El-sparkesykler
: Det vil komme begrensning i antall sykler i Oslo (fra 20.000 nå til 8.000, mest sannsynlig). Og det jobbes med markering og tilrettelegging for bedre og tryggere parkering av disse syklene. Restriksjoner i bruk eller fart ble etterlyst, særlig på Gangbrua til (og fra) Sukkerbiten. Sameiene ser at markeringer for parkeringsplass og stativ bidrar til forbedringer. Det er ønske om flere oppmerkede parkeringsplasser for el-sparkesykkel.

Støy i fellesområder og åpne plasser. Følges opp generelt i Oslo (åpne plasser, parker etc.) i sommer, også på Sørenga. Generell motto å følge “hygg deg med din egen musikk, men ikke del den med alle rundt deg!”. Husk at lyder forplanter seg og høres veldig godt mellom de forskjellige byggene på Sørenga. En privat samtale på balkongen er ikke nødvendigvis så privat når flere i sameiet kan lytte inn på den.

Narko-omsetning:
Politiet følger med og følger opp. Også vekterne observerer (og rapporterer fast hver uke til politiet). Det er faste møter mellom vekterselskapene og politiet hver uke.

Politiet er ellers til stede hyppig, både uniformert og sivilt (biler og folk), og de ønsker så absolutt å bidra til et trygt område hvor alle (gjester som fastboende) trives. Tips til politiet som kan forebygge kriminalitet kan gjøres på https://tips.politiet.no/web/

Ha en fortsatt god sommer.

Vennlig hilsen Styret.

image

Informasjon Sørenga 2 sameie, juni 2021

Av - Ukategorisert

Rydding i sykkelrommene

Sameiet vil gjennomføre en opprydding (og rengjøring) i sykkelrommene i løpet av juni måned.
Eierløse sykler, samt sykkelhjul og div annet som står i sykkelrommene, vil bli fjernet.
Alle sykler og div i sykkelrommene blir merket med blå maskeringsteip onsdag 2. juni.
Tapen settes på sykkelstyret.
Eierne av syklene og div må fjerne teipen før 21.juni.
Sykler og div som fremdeles har maskeringsteipen på den 21. juni vil bli fjernet fra sykkelrommet.
Sykler blir satt til mellomlagring i en kort periode, før de gis bort til en veldedig organisasjon.
Styret minner også om at det ikke er anledning til å oppbevare sykler i trappeoppgangene.

Boligpermen og hjemmesiden

Styret minner om at det er svært mye viktig og nyttig informasjon om leiligheten din i Boligpermen.Ta deg tid til å bla litt i den. Det kommer også nyheter på hjemmesiden. Derfor er det også lurt å sjekke informasjon der.

https://sorenga2.no/boligperm/

Ekstraordinæt årsmøte

Vi skal ha et ekstraordinært årsmøte etter sommerferien der vi kan møtes fysisk og diskutere saker som ble meldt om i innkallingen. Vi kommer tilbake til dato.

Vi minner om..

Sommer og sosialt samvær:
Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager.
Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.

Bruk av takterrassen:
Vi har en fin takterrasse som alle i sameiet kan ha glede av. Det forutsetter at vi tar ansvar for at det er ordentlig der oppe. Det har dessverre vært observert og meldt fra om urinering på takterrassen. Det er helt uakseptabelt!

Sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler

Sommerhilsen fra styret

Som alle kan se har vi det veldig fint ute i gårdsrommet vårt. Styret takker de som hjelper til med å holde det så fint. “Gjengen” i første etasje gjør en formidabel innsats. Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer på Sørenga.

Med vennlig hilsen

Styret Sørenga 2 sameie

Fortum Oslo Varme har leveranseproblemer til store deler av Oslo Sentrum.

Av - Ukategorisert

 25. mai 2021 (oppdatert kl. 14.00) 

Kl. 10:20 oppstod det en skade på et av våre fjernvarmerør som påvirker leveransen. Store deler av Oslo Sentrum vil få tilbake varme og varmt vann ca kl. 15.00.

Et område nord-øst i Oslo sentrum vil det dessverre ta noe lengre tid å få tilbake leveransen av fjernvarme. Ytterligere informasjon kommer.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder. 

https://www.fortum.no/bedrift/fjernvarme/drifts-og-feilmeldinger

image

Informasjon til beboere – mai 2021

Av - Ukategorisert

Digitalt Årsmøte 2021
Ordinært årsmøte ble avholdt digitalt og avsluttet 5.mai. Protokoll sendes ut per epost til seksjonseiere.Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:

 • Danne Petersson (styreleder) ikke på valg
 • Jan Gunnar Fjeldberg (styremedlem) ikke på valg
 • Mette Solberg Haugstveit (styremedlem) valgt for 2 år
 • Mylvaganam Satchi (styremedlem) valgt for 2 år
 • Charlotte Natalie Svanøe (varamedlem) valgt for 1 år
 • Naomi Røkkum (varamedlem) valgt for 1 år

Forsiktighet ved rengjøring av terrasser / balkonger
Det er tide for rengjøring av terrasser og da er det viktig å sørge for at alle sluk på terrasser og balkonger rengjort og fri. Merk at faren for lekkasjer og oversvømmelser øker jo høyere vanntrykk og større vannmengde som benyttes. Vær varsom og påse at vaskingen ikke skaper problemer hos naboen.

Avregning fjernvarme og vannforbruk
Avregningen for forbruk av fjernvarme og vannforbruk for 2020 er ferdigstilt fra den eksterne leverandøren Ista. Forretningsfører vil sende ut avregningene til alle seksjonseierne denne uken.Ta kontakt med Ista om det skulle være spørsmål til avregningen. Ellers viser styret til www.Istaonline.no der hver enkelte kan følge med på egne forbruket.

Vi minner om…

 • At fett fra matlaging vil kunne tette avløpsrørene om det helles i kjøkkenvasken eller i do. Husk også at våtservietter og q-tips ikke skal kastes i do. Se www.fettvett.no og www.dovett.no for mer informasjon.
 • At alle postkasseskilt i henhold til husordensreglene § 4 skal være ensartet.
 • Ved bråk og støy hos naboer, er det viktig at styret orienteres. På sameiets nettside finnes det et eget skjema som benyttes ved naboklager. Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.
 • Styret poengterer at det i de fleste tilfeller vil være hensiktsmessig at den som opplever problemer, tar opp dette direkte med naboen sin.
 • Sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler

Med vennlig hilsen

Styret Sørenga 2 sameie

Styrets nettside: www.sorenga2.no
Styrets e-postadresse: styret@sorenga2.no

image

Avfallscontainer plasseres ut fra mandag 12.april

Av - Ukategorisert

Mandag 12.april vil det plasseres avfallscontainer, inkl. container for spesialavfall i tverrslagene. Det blir muligheter for beboere på Sørenga å kaste avfall frem til fredag 16.april når disse fjernes.


Containerne vil tømmes ved behov og nye vil settes ut, ikke sett avfall på utsiden dersom container blir full. Unngå å overlesse containerne og vær derfor snill å presse sammen kartonger og annen emballasje slik at det ikke tar unødig plass.


Pass på å benytt anledningen og la oss holde Sørenga ren og pen !

Med vennlig hilsen
Styret

image

Årsmøte 2021 Sørenga 2 sameie – Utsettelse

Av - Ukategorisert

Som forhåndsvarslet tidligere var årsmøtet for sameiet planlagt onsdag 24.mars kl. 18.00.

Styret har over lang tid vært i dialog med USBL/NBBL for å få klarhet i muligheter for å gjennomføre årsmøte. Usbl har forberedt i portalen for å gjennomføre et digitalt møte via «Min side» men per dags dato er ikke gjennomføring av digitalt årsmøte lovlig, se informasjon fra Usbl.

«Regjeringen vil åpne for digitale møter i borettslag og sameier. Dagens boliglover krever at generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier må gjennomføres fysisk. Regjeringen vil nå gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt. Kommunal og forvaltningskomitéen behandler nå saken. Deretter skal lovforslaget godkjennes av Stortinget. Det er vanskelig å estimere når loven vil være på plass, men vi tror at det kan bli ikrafttredelse fra midten av april. »

Siden det per i dag ikke blitt gitt en dato fra USBL om når nødvendig lovendring er på plass så ser styret seg nødt til å skyve på årsmøtet for å sikre at digitalt møte er gyldig.

Usbl’s løsning innebærer ikke et nettmøte, men at styret i samarbeid med Usbl tilgjengeliggjør møtesakene i et avtalt tidsrom, slik at eierne innenfor dette tidsrommet når som helst kan lese saksinnholdet og avgi sin stemme. Foreløpig periode for digitalt møte er satt til 26 april -2.mai.

Anbefaling fra Usbl /Nbbl er at digitalt møte bare legger fram ordinære årsmøtesaker som;

 • årsregnskap
 • årsmelding
 • styrehonorar
 • valg

Løsningen er ikke tilrettelagt for diskusjoner, derfor bør større saker utsettes til det er mulig å gjennomføre møter med fysisk oppmøte og at disse blir del av ekstraordinært sameiermøte. Innmeldte saker som blitt fremmet til årsmøtet blir allikevel sendt ut til informasjon om det blir slik at disse ikke blir del av et ordinært møte.

Innkalling til ordinært årsmøte blir sendt ut per e-post til samtlige seksjonseiere seinest 8 dager innen møteperiodens start. 

Styret ønsker alle sammen en god påske – ta godt vare på hverandre i disse spesielle tider.

Med vennlig hilsen

Styret

image

Strømutkobling Sørenga 2 – Tors 18.mars kl 9-11

Av - Ukategorisert

I forbindelse med arbeid i ny restaurantlokale varsler Næring at de skal utføre arbeider på Hovedtavlen til Sørenga 2.
Arbeidet medfører at de må legge hovedtavlen for sameiet strømløs for å etablere en ny hovedkurs til den nye restauranten og erstatte en defekt hovedbryter til Buns burger.

Torsdag 18.03.21
Tid: Start kl 09.00 Slutt ca kl 11.00

Konsekvenser for utkobling av strøm:

 • Dørene låse opp som vanlig med brikken, men døren må åpnes manuelt når man skal inn.
 • Går man ut åpner man døren manuelt – Dvs tar i dørhåndtaket å dytter døren ut.
 • Heisene vil ikke fungere.
 • Pumper vil stoppe. Det er noe kapasitet i kummene så det bør gå bra; alle oppfordres til ikke å bruke vann/toalett i tidsrommet. Kaldtvann vil trolig fungere.
 • Portene i privatgarasjene settes i åpen stilling.
 • Alt vil generelt stoppe opp; også internett/wifi. Nødlys vil fungere.
 • Det er mulig at en del av systemene må resettes i etterkant
image

Kandidater til styret 2021

Av - Ukategorisert

Sameiet trenger kandidater til styret, meld deg!

Ønsker du å gjøre en forskjell i sameiet? Kandidater til styret oppfordres til å melde seg innen 17.feb.

Styret i Sørenga 2 sameie bestod i 2020 av totalt 5 medlemmer. Til valget 2021 er det planlagt å redusere antallet medlemmer i styret til 4. I styret så sitter det helt ordinære personer, med individuelle styrker og svakheter som alle andre, men til felles har vi at vi er interessert i å skape og ha et godt boligmiljø rundt oss og er villig til å investere litt tid for å oppnå dette. Det må nevnes at vervet som styremedlem i sameiet vårt innebærer til tider en del praktisk gjøremål og oppfølgning av vedtak som styret beslutter samt kommunisering med beboere og andre.

Nå trenger styret flere gode kandidater som ønsker å bidra i sameiet, det er ønskelig med forskjellig kompetanse og bakgrunn til å videreutvikle det gode bomiljøet vi har her i sameiet og generelt på Sørengautstikkeren.

Følgende skal velges ved årsmøtet 24.mars:

 • 2 stk styremedlemmer for 2 år.
 • 2 stk varamedlemmer for 1 år.
 • Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål om vervet. Ta kontakt med styret, styret@sorenga2.no eller styreleder, tlf. (+47) 413 23 932, så skal vi få dere nominert til valget 24.mars.

Styremedlemmene kompenseres økonomisk ut ifra det arbeidet og ansvaret de påtar seg.