NYHETER

image

Nyhetsbrev – januar 2022

Av - Ukategorisert

Årsmøte 2022: 

Datoen for årsmøtet 2022 er satt til 30.mars. Sted og tid er som vanlig på DNT huset her på Sørenga kl. 18.00.
Vi håper og tror at det blir med fremmøte, men kan ikke utelukke et digitalt møte. 
Det vil komme mer informasjon i tilknytning til årsmøte så snart dokumentene er klare. Det er kun seksjonseiere som har stemmerett, men de kan gi fullmakt til en annen.

Usbl Min side: 

Vår forretningsfører Usbl ajourfører listen over seksjonseiere i hver enkelt leilighet. Og epost adressen.  Men det kan hende du skifter epost, og at da vil du ikke få den viktige informasjonen som sendes ut herfra.  Dette kan være viktig informasjon og ikke minst dokumenter i forbindelse med årsmøtet.

Gå inn på Portalen på Usbl – Min side og sjekk eposten som ligger der.  Eventuelt registrer deg eller endre epost opplysninger.

Styret oppfordrer alle seksjonseiere gjøre seg kjent med Min side. Mer info om bruken av Min side finner dere også her:  https://www.usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Avregning for fjernvarme:

Det er Ista som avregner all varme og vannforbruk i sameiet. Avregninger er noe som erfaringsmessig tar noe tid å få ut fra Ista og det pleier å komme ila april/mai for kontroll av sameiet og deretter sender USBL justerte avregninger til beboere (og tidligere beboere).

Merk: Din bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig. Seksjonseiere kan overvåke sitt eget forbruk gjennom å logge inn på IstaOnline, brukernavn og passord erholdes av Ista.
https://sorenga2.no/fjernvarme/

Sørenga driftsameie:

Sørenga Driftsameie er nå formelt etablert med en representant fra hvert sameie. Det er ikke gjennomført overtakelse av arealene endelig fra SU. Avklaringer rundt tekniske installasjoner og oversikt på grensesnitt er noe som SU er bedt å besvare før overtakelse.

Bildeeksempel

Oppgjør for strøm til el bil 2021:

Dette sendes ut så snart som mulig; januar/begynnelsen av februar. Registrering av hver måler og utregning av gjennomsnittelig forbruk er grunnlaget for regningen.

Postkasser

Det har vært problemer med innbrudd i postkasser på Sørenga, da nøklene til Posten har kommet på avveie. Alle postens hovednøkler er nå skiftet av Posten på hele Sørenga. 
Det er svært viktig at alle sjekker og tømmer sin postkasse daglig. Om du f. eks venter på noe verdifullt bør du være ekstra oppmerksom.
Tips: Om du skal være borte over lengre tid, så få hjelp av en “nabo/venn” eller stopp posten

Bildeeksempel

Hjemmeside:  www.sorenga2.no

Epost: styret@sorenga2.no