Renovasjon

Avfallshåndteringen på Sørenga er ivaretatt med nedgravde siloer som tømmes av spesialbiler. På toppen av siloen er det plassert et innkastenhet som vist på bildet. Siloene til Sameie 2 er plassert øverst i veien/tverrslaget mellom Sameie 1 og Sameie 2. Det er 4 innkastenheter: Tre til vanlig avfall og én til pappavfall. Det er kildesortering i Oslo. Det kan du lese mer om her.

Viktig at søppelposer knytes igjen med 2 knuter slik at de ikke åpner seg når de slippes ned i innkastenheten.

Det er ikke tillatt å sette avfall ved siden av søppelnedkastene! Det er heller ikke tillatt å sette avfall til mellomlagring i oppganger eller andre steder på sameiets fellesområde! Større mengder avfall (gamle møbler, flytteavfall etc.) må seksjonseier selv fjerne eller kjøre vekk til et kommunalt deponi.

Vi har en ordning hvor sameiene på Sørenga i felleskap bestiller containere slik at beboere lett kan kvitte seg med skrot fra boden etc.

Sørenga minigjenbruksstasjon

På Sørenga er det etablert en minigjenbruksstasjon der beboere kan levere mindre avfall,  For mer info og åpningstider se her Sørenga minigjenbruksstasjon

Privatkunder kan levere inntil 0,5 m3 som du kan bære med deg av følgende:

 • Klær og tekstiler
 • Små gjenstander til ombruk
 • Metall
 • Trevirke, maks 1 meter i lengde
  • Vi tar ikke i mot impregnert trevirke. Dette må leveres ved nærmeste gjenbruksstasjon.
 • Keramikk og porselen
 • Papir, papp og kartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Batterier, lysstoffrør og lyspære
 • Farlig avfall
 • Små elektriske apparater
 • Plastprodukter
 • Isopor
 • Brennbart