Retningslinjer kajakkplass

  1. Kajakkrommet skal benyttes til lagring av kajakker for seksjonseiere som bor på Sørenga. Det er ikke anledning til lagring av annet utstyr om ikke plassen tillater det.
  2. Rett til å lagre plass i kajakkrommet anses som en leierett og innvilges etter ansiennitetsregler. Innmelding av interesse har skjedd skriftlig til styret i sameiet i løpet av vinter og vårhalvåret 2013. De som meldte seg i denne perioden får lik ansiennitet. Deretter oppnås ansiennitet dag for dag. Lik ansiennitet medfører loddtrekning ved søknad om plass.
  3. Det innvilges maksimalt to plasser/leierett i kajakkrommet for hver eierseksjon.
  4. Ved ikke-bruk går plassen videre til neste på ansiennitetslisten. Interessegruppen setter krav til bruk, men brukere bes om å la andre slippe til om de ikke har bruk for plassen.
  5. Hver leier betaler et årlig beløp på 500 kr. Beløpet kan endres ved behov.
  6. Leieretten kan ikke overdras eller fremleies.
  7. Leier må selv forsikre eget utstyr og sameiet tar ikke ansvar for utstyr som er lagret i kajakkrommet. Kajakkrommet skal administreres av brukerne som selv velger et brukerstyre. Brukerstyre har selv ansvar for å følge bruksregler og kan instrueres av styret i sameiet.

 

Kontaktperson for Kajakkgruppa er Geir Haugstveit og kan kontaktes på Email: geir.haugstveit@gmail.com