NYHETER

image

Rydding av plantekassene i skråfasadene

Av - Ukategorisert

Denne meldingen gjelder først og fremst de seksjonseiere/beboere som grenser til plantekassene i skråfasadene.

Som nevnt i styrets årsmelding og på sameiermøtet 5. april, har styret vedtatt rydding og utbedring av plantekassene i skråfasadene. Plantekassene regnes som en del av fellesarealet som omfattes av sameiets vedlikeholdsplikt (ref. punkt 4.2 i vedtektene). For at plantekassene skal holdes ryddige og representative kreves det jevnlig vedlikehold, noe som medfører en del ekstra kostnader, bl.a. leie av lift.

Styret anbefaler derfor å legge vedlikeholdsfri stein av typen elvestein (se bildet nedenfor) i plantekassene i stedet for å beholde planter og ugress slik situasjonen er i dag. Det vil legges en duk og et lag på ca. 10 cm. med stein. Arbeidet vil utføres av firmaet Steen & Lund AS i uke 19. Dersom noen av seksjonseierne som grenser til plantekassene i skråfasadene i stedet ønsker å vedlikeholde kassene selv med grønne planter og/eller blomster, ber vi om at dere tar kontakt med styret så raskt som mulig og senest onsdag 26. april. Om styret ikke hører noe innen denne datoen, vil dagens grønne planter fjernes og erstattes med stein. Styret kan kontaktes på følgende e-post: styret@sorenga2.no. For øvrig vil det ikke gjøres endringer i plantekassene i 1. etasje – disse vil fortsatt ha blomster og grønne planter slik som i dag.

Vi ønsker alle beboere i Sørenga 2 Sameie en strålende vår!

Med vennlig hilsen

Styret v/Else, Beathe, Jan Gunnar, David og Thomas
Styrets e-postadresse: styret@sorenga2.no

Elvestein 40-80 mm