Skadedyr

 

Sameiet har skadedyrsdekning via forsikringen. Det er Anticimex som er leverandør. Beboerne kan selv ringe inn skader på 41 41 41 28.

Se også vedlagt brosjyre om skadedyr.

Generell forebygging mot skadedyr er viktig – her er anbefalinger fra FHI.

Hvis det oppdages skadedyr skal beboer/seksjonseier kontakte Anticimex på telefon 41 41 41 28. Sameiets navn – Sørenga 2 sameie, skal oppgis sammen med eget navn og adresse.

Anticimex vil anbefale hva som bør gjøres i det enkelte tilfelle og om dette eventuelt dekkes av forsikringen.

Vi gjør i denne sammenheng spesielt oppmerksom på:

  • Ihht sameiets vedtekter §4.1.5 skal seksjonseier holde seksjonen fri for innsekter og skadedyr.
  • Ihht sameiets vedtekter §4.1.8 kan seksjonseier bli erstatningsansvarlig overfor sameiet og andre seksjonseiere for tap som følger av forsømt vedlikehold.

Skjeggkre spesielt

Sameiets Skadedyrforsikring ble i jan 2020 oppdatert slik at den dekker bekjempelse av skjeggkre med åte iht. §5.1.2  i forsikringen, men med unntak iht. §5.2.2 “Forsikringen dekker ikke bekjempelse av skadedyrangrep som startet før forsikringen ble tegnet.”  dvs. at bekjempelse ikke dekker bygninger der skjeggkre er påvist innen 01.01.2020. I sameiet er det rapport skjeggkre fra 2017.

Det er utviklet bekjempelsesmiddel(åte) mot skjeggkre som viset seg effektivt for en periode. Dette midlet kan kun brukes av skadedyrfirmaer som Anticimex men gir ikke noen garanti. Som vedtatt i ekstraordinært årsmøte 2021, og i samråd med Anticimex vil styret sørge for å legge ut åte i alle felles bodområden (dvs. ikke inne i private boder eller leiligheter), dette vil bli gjort fortløpende hver 6. måned. 

Leiligheter og bodområder i sameier hvor det ofte flytter beboere inne og ut er derfor utsatt for “skjeggkreangrep”. Skjeggkre kommer som oftest inn i leilighetene via pappemballasje. 

Beboere oppfordres alltid til å:

  • Kaste pappemballasje når flyttingen er ferdig.
  • Holde det ryddig og rent i egen bod og lagre eiendelene i plastkasser og ikke i pappkasser.
  • Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat for skjeggkreene, er et viktig element for å innskrenke bestandsveksten.
  • Støvsuging og tørrmopping vil være foretrukket siden man da kan begrense fuktighet lokalt, samtidig som man fjerner potensielle matkilder som smuler, matrester og lignende.
  • Tørre forhold vil gi skjeggkreene færre muligheter for reproduksjon og lav temperatur i bygningen vil forlenge utviklingstiden.

Sameiet vil i denne sammenheng minne om seksjonseiers ansvar i forhold til sameiets vedtekter, og dersom du er plaget av skjeggkre i din leilighet, så sjekk og bruk innboforsikring din da sanering ofte er inkludert.