Skadedyr

Sameiet har skadedyrsdekning via forsikringen. Det er Anticimex som er leverandør. Beboerne kan selv ringe inn skader på 41 41 41 28.

Se også vedlagt brosjyre om skadedyr.

Generell forebygging mot skadedyr er viktig – her er anbefalinger fra FHI.

Hvis det oppdages skadedyr skal beboer/seksjonseier kontakte Anticimex på telefon 41 41 41 28. Sameiets navn – Sørenga sameie 2, skal oppgis sammen med eget navn og adresse.

Anticimex vil anbefale hva som bør gjøres i det enkelte tilfelle og om dette eventuelt dekkes av forsikringen.

Vi gjør i denne sammenheng spesielt oppmerksom på:

Skjeggkre spesielt

Skjeggkre kommer som oftest inn i leilighetene via pappemballasje.

Leiligheter og bodområder i sameier hvor det ofte flytter beboere inne og ut er derfor utsatt for skjeggkre «angrep». 

Beboere oppfordres til å:

Oppdages skjeggkre i leiligheten kontaktes Anticimex.

Det er høsten 2019 utviklet et bekjempelsesmiddel mot skjeggkre. Dette midlet kan kun brukes av skadedyrfirmaer som Anticimex.
Forsikringsvilkårene er nylig oppdatert når det gjelder dekningen av skjeggkre, se melding fra vår forsikring nedenfor:

Beboerne/seksjonseiere oppfordres også til å følge de rådene som Anticimex gir i forhold til bekjempelse av påviste skadedyr.
Sameiet vil i denne sammenheng minne om seksjonseiers ansvar i forhold til sameiets vedtekter.

Etter råd fra Anticimex vil sameiet følge utviklingen nøye og eventuelt foreta kartlegging ved hjelp av f.eks. limfeller hvis dette anbefales av Anticimex.