Felles takterrasse

Det er en felles takterrasse i B huset til bruk for alle i sameie 2.

Det er kjøpt inn møbler og beplantning. Vi ber alle benytte den flotte terrassen men vise hensyn til andre beboere og rydde etter seg.

Selskap på over 10 personer må meldes ifra til styret i forkant. Navn og telefonnummer til ansvarlig person må oppgis slik at styret har en kontaktperson å forholde seg til. Dette meldes fra til styret@sorenga2.no

Det er satt opp bruksregler ved inngangen til takterrassen. Det er viktig at disse reglene følges og at bruk av åpen flamme og fyrverkeri er strengt forbudt.

Åpningstiden for takterrassen er kl. 05.30 til kl. 23.00 alle dager, noe som reguleres av tidsinnstilt lås.

En mer nøyaktig liste over regler for takterrassen finner du her.