NYHETER

image

Utskifting og programmering av vann og energimålere (ISTA målere)

Av - Ukategorisert

Etter 10 år er det nødvendig med en oppgradering av systemet for måling og registrering av vann og fjernvarmeforbruk (ISTA målere). Styret har inngått avtale med ISTA for oppdatering til målere med trådløs avlesing og 3-veis kommunikasjon med ISTA som kan utføre feilsøking og feilretting direkte uten å må kalle ut servicetekniker som har vært tillfelle frem til nå ved tillfelle. Denne oppgradering betyr at det hos hver enkelt boenhet må utskiftes Energimålere men vannmålere kan bli stående og det byttes kun ut kommunikasjonsmoduler på vannmålere.

Oppdatering av ISTA utstyr er planlagt å utføres i uke 41 (10-14.oktober) for Sameiet.

Informasjon fra leverandør neden:

I regi av ista Norge AS utfører Viken Driftstjenester programmering og TK Rørservice utskifting av vann og energimålere for fjernavlesning.

Se i fremdriftsplan når din leilighet står for tur!

Det er viktig at du er hjemme hele tidsrommet som er beskrevet i fremdriftsplanen da det kan være vanskelig å si eksakt når deres leilighet står for tur. Vi har dessverre ikke mulighet til å flytte noen over i en annen pulje, fremdriftsplanen vil bli fulgt slavisk

«Vi ber om at du/dere passer på å være hjemme i det aktuelle tidsrommet for din/deres respektive leilighet. Dersom du/dere absolutt ikke har mulighet til å være hjemme og ikke kan levere nøkkelen til en nabo eller noen andre, trenger du/dere ikke skrive dette til oss. Vår montør noterer hvilken leilighet, klokkeslett og dato på de leilighetene vi ikke får tilgang til. Leiligheter vi ikke får tilgang til vil forsinke prosessen med den nødvendige oppgraderingen av målerne. Rapport blir sendt styret etter endt oppdrag.»

I tilfelle det skulle være noen spørsmål angående monteringen etc. kan e-post sendes til: ms@vikendriftstjenester.no

Ved en e-post korrespondanse skal man i emnefeltet skrive; Anleggsnummer 200312, navn på Sameiet, oppgang, etasje, navn på eier av leiligheten og ista nummer som står oppført i fremdriftsplanen

Viktig informasjon:

Montør må få fri tilgang til samtlige fordelerskapet der vann og energimåler befinner seg. Er det vaskemaskiner eller andre hindringer i veien må dette flyttes før montør/rørlegger kommer! Må det ryddes/flyttes når montøren er der, vil montøren komme tilbake en annen dag. Dette besøket vil bli fakturert som et serviceoppdrag etter medgått tid.

Har du spørsmål til ista systemet kan du lese mer på deres hjemmesider, www.ista.no