NYHETER

image

Varsel om årsmøte Sørenga 2 Sameie 2023

Av - Ukategorisert

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Sørenga 2 sameie er planlagt avholdt Onsdag 12.april 2023 kl.18.00 i Bystua hos Friluftshuset (DNT), Sørengkaia 124.

Innmelding av saker

Frist for innmelding av saker er 28.feb 2023.

For enkel håndtering kan hver enkelte sameiere melde inn saker direkte på Min side på https://www.usbl.no/ .

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte saken sammen med den som fremmet sak om den heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte utenom årsmøte.

Det er mulighet å melde inn saker skriftlig og signert til styret v/ Styret@sorenga2.no innen fristen 28.feb.

Valg av styremedlemmer

I 2023 skal 2 styremedlemmer, i tillegg til varamedlemmer, velges på årsmøtet. 

Sameiet har ikke oppnevnt valgkomite som aktivt jobber for å finne kandidater til styret. Styret oppfordrer derfor seksjonseiere, som kan tenke seg å delta i styrearbeidet, til å melde sin interesse så snart som mulig til styret v/ Styret@sorenga2.no.  Aktuelle kandidater bør utnevnes i forkant av årsmøtet.

Kandidater må gjerne ta kontakt med styret v/ Styret@sorenga2.no i forkant av årsmøtet dersom det skulle være spørsmål.

Innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut til sameiere per epost mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret