NYHETER

image

Varsel om økning av a-konto beløp for varme og varmtvann fra 1.6.2022

Av - Ukategorisert

Som dere har fått med dere har strømprisene økt kraftig og de høye prisene ser ut å fortsette. Fjernvarmeprisene følger tett under strømprisen så økningen gjelder i høyeste grad også oss som bor i sameiet vårt.
 
Betaling for fjernvarme og vann betales delvis gjennom et a konto beløp i felleskostnadene og årlig avregning som sendes den enkelte seksjonseier hvert år. Mange har sikkert opplevd at avregningen sist gang medførte et ganske stort beløp. 

Styret har derfor besluttet å øke a konto beløpet for fjernvarme og vann fra kr15,35 pr kvm/mån til kr22 pr kvm/mån med virkning fra 1.juni 2022. 

Dette vil betyde et høyere månedlig a-konto beløp for hver enkelt sameier. For sameiet medfør dette at innbetalingene harmonerer bedre med de faktiske kostnader og forbruk slik at sameiet ikke ender opp med store forskutteringer og for de fleste sameiere medfører økning at de ender opp med en mindre differanse når ISTA avregningen for 2022 kommer i 2023. 

Vi håper at alle ser at dette tiltaket er til alles beste. Styrets ansvar er å legge opp til felleskostnader som dekker de faktiske kostnader og bidra til at sameierne får en så forutsigbar økonomi som mulig.
Vedrørende strømstøtte for fjernvarme 

Når det gjelder støtte til husholdningene på strømpris gjelder dette også oss som har fjernvarme og betaler a-konto gjennom sameiet. Fjernvarmeselskapet sørger for administrasjon av dette direkte. 

Skulle strømmarkedet stabilisere seg og det viser seg at det nye a-konto beløpet er for høyt vil det være mulig å senke dette igjen.  

De som vil følge med på utviklingen av prisene kan gå inn på denne linken og sjekke prisene:  https://www.fortum.no/fjernvarme/priser-og-vilkar
Med vennlig hilsen 
Styret 

Sameiets nettside: www.sorenga2.no

Styrets e-postadresse: styret@sorenga2.no