NYHETER

image

Viktig informasjon for vedlikehold spyling og rens av ventilasjon!

Av - Ukategorisert

Torsdag 25. August 2022, fra 07.30 – 14.30, skal avløpsrørene og ventilasjonskanalene renses i Sørengkaia 61-65, 67

Fredag 26. August 2022, fra 07.30 – 14.30, skal avløpsrørene og ventilasjonskanalene renses i Sørengkaia 73, 75-79

Vedlikeholds spyling er svært viktig for å hindre forstoppelse i avløp som er et gjentagende problem på hele Sørenga. Rensing av avtrekkskanaler med tilhørende ventiler i samtlige boenheter er viktig for å redusere brannfaren og for å få et bedre inneklima samt å øke effekten i kanalene.

Det er svært viktig at ALLE leilighetene er tilgjengelig dagene dette gjennomføres.

Samtlige leiligheter får 2 separate besøk denne dagen, først for spyling avløp og deretter rensing av ventilasjon.

Ta kontakt med styret styret@sorenga2.no om ønske å levere nøkler for adgang, da representant fra styret er tilgjengelig under arbeidet.

Beboere som ikke gir tilgang til leiligheten, kan bli pålagt å betale merkostnad for Sameiet, hvis vi må komme tilbake flere ganger enn planlagt for gjennomføring av dette viktige vedlikeholdet.

Viktig informasjon for vedlikeholds spyling:

  • Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
  • Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området. Informere Styret om dette.
  • Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
  • Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv, om det ikke er mulig å flyttes på, så la det stå.
  • Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje.

Viktig informasjon for rens av ventilasjon:

  • Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
  • Vi trenger tilgang til avtrekkskanaler på bad, kjøkken og i bod med tilhørende ventiler.
  • Kjøkkenskap over ventilator må være tomt, da vi skal bytte avtrekkskanalen (som vist i bilde).

Alle medarbeidere fra NRC Gravco og Aktiv Ventilasjon har profilerte arbeidsklær med logo og gyldig legitimasjon.

Spørsmål Om Rengjøringen

Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide tlf. 934 66 108 (07.00 – 15.00) Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no

Kontaktperson for Aktiv Ventilasjon er: Mike Andre Nielsen, tlf. 973 40 698 (08.00 – 15.00) Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til: post@aktivventilasjon.no

Representant for Styret er: Danne Petersson, tlf. 41 32 39 32.