Etasjeoversikt / leilighetsnummer

 

Etasjeoversikt / leilighetsnummer

Nedenfor vises etasjeoversikt med arkitektens leilighetsnummer. Det påpekes at oversikten er hentet fra salgsprospektet som ble laget før salgsstart. Vi presiserer derfor at den endelige planløsningen for enkelte leiligheter kan avvike fra skissene nedenfor. Plassering og leilighetsnummer er imidlertid korrekt.